Nagrody dla nauczycieli z okazji Dnia Edukacji Narodowej

1807

W dniu 12 października 2023 r. w Starostwie Powiatowym w Świeciu odbyła się uroczystość wręczenia nagród Starosty Świeckiego z okazji Dnia Edukacji Narodowej.

Na spotkanie zaproszono dyrektorów oraz nauczycieli Szkół i Placówek Powiatu, którzy za wyróżniającą pracę, dotychczasowy dorobek zawodowy, szczególne zaangażowanie oraz osiągnięcia w pracy dydaktycznej i opiekuńczo – wychowawczej otrzymali Nagrodę Starosty Świeckiego.

Podczas spotkania Pani Barbara Studzińska Starosta Świecki, Pan Franciszek Koszowski Wicestarosta Świecki oraz Pan Brunon Han Przewodniczący Rady Powiatu Świeckiego podziękowali za wkład w pracę na rzecz edukacji, wsparcie i pomoc ze strony nauczycieli, pedagogów, psychologów i specjalistów dla każdego ucznia i wychowanka, życząc jednocześnie dalszych sukcesów w pracy.

Lista nagrodzonych Nagrodą Starosty Świeckiego w 2023 roku:

 • Małgorzata Błaszkiewicz – dyrektor Zespołu Szkół Specjalnych nr 1 w Świeciu,
 • Eleonora Lewandowska – dyrektor Zespołu Szkół w Nowem,
 • Piotr Kamiński – dyrektor Zespołu Szkół Ponadpodstawowych w Świeciu,
 • Anna Mądry – wicedyrektor, nauczyciel w Zespole Szkół Ponadpodstawowych w Świeciu,
 • Artur Kurzyna – wicedyrektor, nauczyciel w Zespole Szkół Ponadpodstawowych w Świeciu,
 • Tomasz Puchowski – nauczyciel w Zespole Szkół w Nowem,
 • Paulina Andrys – pedagog w Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Świeciu,
 • Jolanta Matusik–Sakowicz – nauczyciel w Zespole Szkół Ogólnokształcących i Policealnych w Świeciu,
 • Katarzyna Cieślik – nauczyciel w Zespole Szkół Specjalnych nr 1 w Świeciu,
 • Marzena Krajewska – nauczyciel – psycholog w Zespole Szkół Specjalnych nr 1 w Świeciu,
 • Joanna Malej – nauczyciel w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym Polskich Olimpijczyków w Warlubiu,
 • Mateusz Michalak – nauczyciel w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym Polskich Olimpijczyków w Warlubiu,
 • Jolanta Rusiecka – nauczyciel, kierownik szkolenia praktycznego w Zespole Szkół Ponadpodstawowych w Świeciu,
 • Ewelina Gęsicka – nauczyciel – pedagog w Zespole Szkół Ponadpodstawowych w Świeciu,
 • Ewa Palka – nauczyciel w I Liceum Ogólnokształcącym im. Floriana Ceynowy w Świeciu,
 • Renata Lisowska – nauczyciel w I Liceum Ogólnokształcącym im. Floriana Ceynowy w Świeciu.