Awans Zawodowy Nauczycieli w 2023 roku

1566
W dniu 25 sierpnia 2023 r. w Starostwie Powiatowym w Świeciu odbyła się uroczystość wręczenia Aktów Nadania Stopnia Awansu Zawodowego Nauczycielom Mianowanym.
Zgodnie z ustawą, przy nadaniu stopnia nauczyciela mianowanego, nauczyciele złożyli ślubowanie, po którym z rąk Pani Barbary Studzińskiej Starosty Świeckiego otrzymali akty mianowania.
Pani Starosta pogratulowała nauczycielom awansu zawodowego, podziękowała za ich wkład w pracę na rzecz wspierania rozwoju każdego ucznia oraz życzyła dalszych sukcesów w pracy zawodowej.
W tym roku akt mianowania odebrało 6 nauczycieli. Wśród nauczycieli, którzy otrzymali awans zawodowy byli:
Marzena Krajewska – nauczyciel – psycholog w Zespole Szkół Specjalnych nr 1 w Świeciu,
Joanna Minikowska – nauczyciel wychowania przedszkolnego w Zespole Szkół Specjalnych nr 1 w Świeciu,
Natalia Ryszkowska – Andrys – nauczyciel – logopeda w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Świeciu,
Monika Gruszczyńska – nauczyciel matematyki w Zespole Szkół Ponadpodstawowych w Świeciu,
Katarzyna Barbara Andrykowska – nauczyciel języka angielskiego w Zespole Szkół Ponadpodstawowych w Świeciu,
Danuta Ewa Graczyk – nauczyciel języka rosyjskiego w I Liceum Ogólnokształcącego im. Floriana Ceynowy w Świeciu.