Gwałtowne wzrosty stanów wody

2083

Zjawisko: gwałtowne wzrosty stanów wody

Stopień zagrożenia: 1

Ważność: od godz. 08:30 dnia 06.08.2023 do godz. 00:00 dnia 08.08.2023

Obszar: Zlewnie Wisły, Narwi, Bugu, Łyny, Węgorapy, Leśnej, Niemna (kujawsko-pomorskie, łódzkie, mazowieckie, podlaskie, świętokrzyskie, warmińsko-mazurskie)

Przebieg: W związku z prognozowanymi intensywnymi opadami deszczu o charakterze burzowym, w rzekach spodziewane są lokalne wzrosty poziomu wody. W obszarach występowania prognozowanych opadów burzowych, na mniejszych rzekach oraz w zlewniach zurbanizowanych, mogą wystąpić gwałtowne wzrosty poziomu wody i podtopienia. W miejscach wystąpienia szczególnie intensywnych opadów, punktowo istnieje możliwość przekroczenia stanów ostrzegawczych.

Prawdopodobieństwo wystąpienia zjawiska: 70%

Uwagi: Ostrzeżenie wydane w związku z prognozowanymi opadami o charakterze burzowym, które występują lokalnie. Ze względu na swój charakter, intensywny, punktowy opad, w miejscu jego występowania może spowodować potencjalne zagrożenie hydrologiczne ze strony mniejszych rzek, jak i lokalne podtopienia (głównie na obszarach miejskich).

Źródło: Biuro Prognoz Hydrologicznych w Krakowie, Wydział Prognoz i Opracowań Hydrologicznych w Warszawie