Konkurs na pomysłowy witacz dożynkowy

2024

Marszałek Województwa Kujawsko-Pomorskiego organizuje piątą edycję wojewódzkiego konkursu pod nazwą „Pomysłowy witacz dożynkowy 2023” na najciekawszy witacz dożynkowy w województwie kujawsko-pomorskim w 2023 roku. Konkurs jest skierowany do wszystkich sołectw z terenu województwa kujawsko-pomorskiego, a jego ideą jest zachowanie tradycji budowania na wsiach słomianych scenografii przy drogach publicznych i na skwerach w okresie dożynek oraz aktywizacja mieszkańców do wspólnego działania i kreowania wizerunku swojej miejscowości.

Zgłoszenia do konkursu mogą dokonywać gminy z województwa kujawsko- pomorskiego. Gmina może zgłosić tylko jeden witacz dożynkowy przygotowany przez sołectwo. Regulamin konkursu oraz kartę zgłoszenia zamieszczono na stronie www.kujawsko-pomorskie.pl, w zakładce rolnictwo i obszary wiejskie.

Zgłoszenia z terenu województwa kujawsko-pomorskiego można składać wyłącznie pocztą tradycyjną na adres: Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu, Departament Rolnictwa i Geodezji, Plac Teatralny 2, 87-100 Toruń, w terminie do 26 września 2023 r.

Na witaczu dożynkowym należy zamieścić nazwę miejscowości i rok sporządzenia witacza. Witacz dożynkowy powinien być udostępniony do wglądu komisji konkursowej do 14 dni od dnia otrzymania zgłoszenia przez Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu. Organizatorzy proszą również o zwrócenie uwagi, aby informacja i zgoda na przetwarzanie danych osobowych były podpisane przez sołtysa zgłaszanego sołectwa oraz przedstawiciela wykonawców/wykonawcy witacza.

Szczegółowe informacji na temat organizacji konkursu pod nr tel. 56 62 15 934.