Technikum Zespołu Szkół w Nowem wybrało się na wycieczkę do Gdańska

1977

W ramach przedsięwzięcia Ministra Edukacji i Nauki pod nazwą „POZNAJ POLSKĘ”,  grupa czterdziestu sześciu uczniów Technikum Zespołu Szkół w Nowem 5 czerwca wybrała się na wycieczkę do Gdańska.

Celem wyjazdu było poszerzenie wiedzy na temat kultury i dziedzictwa narodowego, poznanie zabytków kultury i historii. Młodzież wraz z opiekunami zwiedzała punkty edukacyjne zaproponowane przez Ministerstwo Edukacji i Nauki: miasto Gdańsk w obrębie siedemnastowiecznych obwarowań oraz Muzeum Poczty Polskiej.

Całkowity koszt realizacji projektu wynosił 2 690,00 zł, w tym kwota dotacji to 2 152,00 zł, a wkład własny 538,00 zł.

#PoznajPolskę