Gwałtowne wzrosty stanów wody

782

Zjawisko: gwałtowne wzrosty stanów wody

Stopień zagrożenia: 1

Ważność: od godz. 09:30 dnia 21.06.2023 do godz. 00:00 dnia 22.06.2023

Obszar: Zlewnia Zalewu Szczecińskiego, zlewnia Ujścia Odry, zlewnie rzek Przymorza, zlewnia Zalewu Wiślanego, zlewnie Dolnej i Ujścia Wisły (kujawsko-pomorskie, pomorskie, warmińsko-mazurskie, zachodniopomorskie)

Przebieg: W obszarach występowania prognozowanych opadów burzowych, na mniejszych rzekach oraz w zlewniach zurbanizowanych, mogą wystąpić gwałtowne wzrosty poziomu wody i podtopienia.

Prawdopodobieństwo wystąpienia zjawiska: 70%

Źródło informacji: Biuro Prognoz Hydrologicznych w Gdyni, Wydział Prognoz i Opracowań Hydrologicznych w Gdyni