Zawody sportowo-pożarnicze jednostek OSP Powiatu Świeckiego

2107

W dniu 3 czerwca 2023 roku na Stadionie Miejskim w Świeciu odbędą się zawody sportowo-pożarnicze jednostek OSP Powiatu Świeckiego.

Zawody organizowane są w celu podniesienia zdolności bojowych i sprawności jednostek OSP. Rozgrywane są one co dwa lata i udział w nich biorą najlepsze drużyny z poszczególnych gmin, wyłonione  w drodze wcześniejszych eliminacji – łącznie, w tym roku 14 drużyn męskich i kobiecych.

Zawody odbywają się dwuetapowo: musztra mężczyzn i kobiet (odrębna klasyfikacja) oraz część bojowa mężczyzn i kobiet – czyli rozwinięcie linii wężowych z podaniem wody oraz sztafeta z przeszkodami –  łączny, najkrótszy  czas z tych dwóch ćwiczeń wyłania zwycięzcę.

Zwycięzca reprezentuje Powiat Świecki w zawodach na szczeblu wojewódzkim i ewentualnie krajowym. Organizatorem Zawodów jest Zarząd Oddziału  Powiatowego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczpospolitej Polskiej w Świeciu a gospodarzem – Burmistrz Świecia przy pomocy jednostek OSP z terenu Miasta i Gminy Świecie.