Kolejna wycieczka uczniów z Powiatu Świeckiego w ramach projektu “Poznaj Polskę”

2020

W dniu 16 maja 2023 r. uczniowie Szkoły Specjalnej Przysposabiającej do Pracy nr 1 im. Jana Pawła II w Świeciu, uczestniczyli w wycieczce w ramach przedsięwzięcia pod nazwą „Poznaj Polskę”.

Zwiedzili Muzeum Kanału Bydgoskiego z przewodnikiem – wystawy Historii Kanału Bydgoskiego i Żegluga na Bydgoskim Obszarze Wodnym. Podczas zwiedzania uczestnicy zapoznali się z historią miasta widzianego z perspektywy wody w oparciu o ekspozycje muzealne oraz uczestniczyli w warsztatach „Gdy w Bydgoszczy pieniądz bito”. Ponadto zwiedzili Muzeum Okręgowe im. Leona Wyczółkowskiego (Europejskiego Centrum Pieniądza). Spacerowali po bydgoskim Starym Rynku i Wyspie Młyńskiej.

Całkowity koszt realizacji zadania wynosił: 3 133,00 zł, w tym kwota dotacji 2 506,40 zł, a wkład własny 626,60 zł.

#PoznajPolskę