ZS Nowe po praktykach w słonecznej Hiszpanii…

2087

12 uczniów Zespołu Szkół w Nowem – 4 informatyków i 8 logistyków, pod opieką Pani Anny Barańskiej (nauczyciela przedmiotów zawodowych logistycznych) oraz Pani Iwony Łachut – Jaworskiej (szkolnego doradcy zawodowego) wróciło z dwutygodniowych praktyk w ramach Akredytacji programu  ERASMUS+, Numer Projektu: 2022-1-PL01-KA121-VET-000057300, Akcja 1 Mobilność Edukacyjna w sektorze Kształcenie i Szkolenie Zawodowe. Poza uczniami i ich opiekunami również dwóch nauczycieli naszej szkoły odbyło szkolenie branżowe w ramach mobilności, Pan Patryk Badziong (nauczyciel przedmiotów zawodowych informatycznych) oraz Pan Marek Szmeichel (nauczyciel języka angielskiego zawodowego). Wszyscy uczestnicy mobilności pracowali w dużych hiszpańskich firmach logistycznych i informatycznych gdzie zapoznali się ze stanowiskami  pracy, poznali przepisy BHP, organizowali swoje stanowiska pracy, obsługiwali różne urządzenia komputerowe, wykonywali powierzone im obowiązki, a co najważniejsze, współpracowali z hiszpańskimi kolegami i koleżankami. Najważniejsze zadania jakie wykonywali w nowych miejscach praktyk to:

  • logistycy:
– przyjmowanie, przechowywanie i wydawanie towaru
– kompletacja zamówień
– koordynowanie pracy magazynu oraz zaopatrzenia
– współpraca z dostawcami oraz klientami firmy
– zdobywanie umiejętności prowadzenia dokumentacji magazynowej i transportowej oraz obsługiwanie programów magazynowo-sprzedażowych
– prowadzenie ścisłej współpracy między magazynem a działem sprzedaży
– przyjmowanie i wydawania towaru, etykietowania, oznaczania
– formowanie i deformowanie paletowych jednostek ładunkowych
  • informatycy:

– organizowanie i wyposażanie stanowiska pracy zgodnie z przydzielonym zadaniem
– stosowanie przepisów bhp, ochrony przeciwpożarowej i ochrony środowiska
– obsługiwanie urządzenia wykorzystywanych w miejscu praktyk
– konfiguracja i rekonfiguracja BIOS
– sprawdzanie poprawności montażu urządzeń komputerowych
– weryfikowanie poprawności działania komputera po modernizacji
– zabezpieczanie systemu komputerowego przed zagrożeniami
– zastosowanie polityki kopii bezpieczeństwa
– skonfigurowanie ustawienia systemu operacyjnego według wskazań użytkownika
– tworzenie, testowanie, uruchomianie programów posługujących się zintegrowanym środowiskiem programistycznym

Poza realizacją planu praktyk uczestnicy mobilności realizowali program kulturowy poprzez zwiedzanie bogatej historycznie Granady oraz Malagi. Wśród najważniejszych punktów programu kulturowego znalazły się Katedra i Groby Królewskie, Carmen de la Victoria, Palacio de los Cordova, zwiedzanie muzeum perfum – Patio de los Perfumes, Parku Nauk, Albaicine -najstarszej dzielnicy miasta, Carmen de los Martines, gdzie uczestnicy mogli podziwiać różne rodzaje ogrodów: francuski, angielski, romantyczny obszar z jeziorem, ogród warzywny, las a nawet labirynt. Podczas weekendów uczestnicy poznali nadmorskie miasteczko Nerja, szli szlakiem gór Los Cahorros oraz uczestniczyli w wydarzeniu kulturowym pt.”Biała noc w Granadzie”, podczas którego na każdym placu miasta mogli podziwiać pokaz tańca flamenco, słuchać muzyki instrumentalnej i koncertu symfonicznej orkiestry miejskiej. Nie zabrakło też najważniejszego punktu programu kulturowego – Alhambry, warownego zespołu pałacowego w Granadzie. Dzięki udziałowi w projekcie uczniowie i nauczyciele naszej szkoły poznali kuchnię hiszpańską próbując typowych dla regionu Andaluzji dań i przekąsek – tapas, churros, gorącej czekolady, pionono czy paella. Realizacja praktyk zagranicznych w ramach Erasmus + umożliwiła naszym uczniom i nauczycielom połączenie wiedzy teoretycznej z praktyczną. Uczestnicy projektu nauczyli się systematyczności, odpowiedzialności, , współpracy w międzynarodowym zespole, poznali nowe miejsca, ich kulturę, kuchnię, obyczaje, a co najważniejsze przełamali lęk przed komunikacją w języku obcym. Wszyscy uczestnicy mobilności uzyskali bardzo wysokie oceny i pochwały od swoich pracodawców.  Wyjazd był dla wszystkich żywą lekcją radzenia sobie ze strachem przed nowym, nieoczekiwanym i nieznanym.