Międzynarodowy Dzień Pielęgniarek i Położnych

2114

Wszystkim pielęgniarkom i położnym, w dniu ich święta, życzymy wszelkiej pomyślności, zdrowia, radości, sukcesów w życiu zawodowym i rodzinnym.

Dziękujemy za Waszą wrażliwość, profesjonalizm i nieustanne trwanie przy chorych oraz tworzenie przyjaznej atmosfery wokół pacjentów, która w szczególny sposób wpływa na powrót do zdrowia.

Starosta Świecki
z pracownikami Starostwa Powiatowego w Świeciu