Światowy Dzień Zdrowia 2023 „Zdrowie dla wszystkich”

1761

Światowy Dzień Zdrowia 2023

„Zdrowie dla wszystkich”

7 kwietnia 2023 roku Światowa Organizacja Zdrowia (WHO) będzie obchodzić swoje 75-te urodziny. Jest to okazja do spojrzenia wstecz na sukcesy zdrowia publicznego, które poprawiły jakość życia w ciągu ostatnich siedmiu dekad. To także okazja do zmotywowania do działania, aby stawić czoła wyzwaniom zdrowotnym dnia dzisiejszego i jutra.

 1. Zdrowie dla wszystkich: ostateczny cel

Zaangażowanie Światowej Organizacji Zdrowia w program „Zdrowie dla wszystkich” oparte jest na demokratycznej idei, w myśl której wszyscy ludzie są równi i mają jednakowe prawo do ochrony swojego zdrowia. Przez dziesięciolecia WHO zajmowała się kluczowymi wyzwaniami swojej misji: przewodziła wysiłkom na rzecz poprawy warunków społecznych, aby ludzie rodzili się, wzrastali, pracowali, żyli i starzeli się w dobrym zdrowiu. Jednak taki postęp jest stale zagrożony przez utrzymujące się nierówności zdrowotne. Dlatego cel, jakim jest osiągnięcie zdrowia dla wszystkich, pozostaje dziś tak samo ważny jak 75 lat temu.

 1. Ograniczenie i eliminacja śmiertelnych chorób

Jedną z kluczowych misji WHO jest zapobieganie, łagodzenie i całkowite zatrzymanie rozprzestrzeniania się śmiertelnych infekcji. W 1980 roku została wyeliminowana  ospa prawdziwa, która była wysoce zakaźną i śmiertelną chorobą, a w samym tylko XX wieku pochłonęła około 300 milionów istnień ludzkich. Globalna inicjatywa zwalczania polio pozwoliła na 99,9% redukcję rozprzestrzeniania się tej choroby. 

 1. Ochrona ludzi przed pandemiami

WHO każdego dnia wykrywa tysiące sygnałów alarmowych dotyczących zdrowia i działa na rzecz ochrony ludzi przed zagrożeniami i skutkami epidemii i pandemii. W ciągu ostatnich dziesięcioleci WHO była na pierwszej linii wszystkich poważnych zagrożeń zdrowotnych: od cholery i eboli po ptasią grypę (H5N1), SARS i pandemię COVID-19.

 1. Pokój dla zdrowia, zdrowie dla pokoju

WHO odgrywa często niewidoczną rolę w negocjacjach dotyczących usług humanitarnych i zdrowotnych podczas wojen i konfliktów. Od lat 80-tych WHO realizuje projekty „Zdrowie jako pomost do pokoju” w Afryce, Azji, Europie i Ameryce Łacińskiej, prowadząc interwencje humanitarne w miejscach konfliktów. Z pomocą WHO w latach 90-tych walczące regiony Bośni zgodziły się zezwolić na przejazd karetek pogotowia i pomocy medycznej w nagłych wypadkach, kontynuować szczepienia przeciwko polio oraz kampanie przeciw gruźlicy i HIV. Personel WHO nadal wykonuje niebezpieczne obowiązki w strefach konfliktów od Iraku po Libię i od Sudanu po Ukrainę. Na wielu terytoriach narastają konflikty i chaos. W 2019 roku WHO uruchomiła program Global Health for Peace, aby przyspieszyć promocję opieki zdrowotnej w strefach konfliktów.

 1. Kierowanie polityką i normami dotyczącymi zdrowia

WHO jest światowym autorytetem w zakresie wydawania zasad i wytycznych mających na celu poprawę zdrowia ludzi. Dla przykładu w 2003 roku państwa członkowskie WHO przyjęły pierwszy na świecie traktat dotyczący zdrowia publicznego – Ramową Konwencję o Ograniczeniu Użycia Tytoniu. Traktat, obowiązujący obecnie w 181 krajach, chroni obecne i przyszłe pokolenia przed niszczycielskimi skutkami używania tytoniu. Od 2021 roku używanie tytoniu spadało w 150 krajach.

 1. Zapobieganie chorobom poprzez szczepienia

WHO odegrała pionierską rolę w dostarczaniu szczepionek zapobiegających chorobom. Organizacja ustanowiła swój Rozszerzony Program Szczepień w 1974 roku, aby wspierać wprowadzanie szczepień dzieci na całym świecie, ukierunkowanych na wiele chorób jednocześnie, nie pozostawiając nikogo w tyle. Mamy teraz szczepionki, które chronią nas przed ponad 20 chorobami zagrażającymi życiu, pomagając ludziom w każdym wieku żyć dłużej i zdrowiej.

W 2021 roku wprowadzono nową szczepionkę przeciw malarii – pierwszą przeciwko pasożytom – z obietnicą ratowania tysięcy młodych ludzi każdego roku. Ponadto WHO współpracuje z krajami w celu wdrożenia programu szczepień 2030, aby zbudować świat, w którym wszyscy i wszędzie w pełni mogą korzystać ze szczepionek dla dobrego zdrowia i dobrego samopoczucia.

 1. Sprostanie wyzwaniom zdrowotnym związanym z klimatem

Zmiana klimatu jest obecnie największym zagrożeniem dla zdrowia ludzkości. Wpływa na jakość powietrza, wodę pitną, zaopatrzenie w żywność, warunki sanitarne, schronienie i środowisko jako całość. WHO promuje naukę i politykę mające na celu lepsze zarządzanie środowiskiem dla zdrowia oraz wspiera kraje w opracowywaniu kompleksowych planów działania w celu przeciwdziałania skutkom zdrowotnym zmian klimatycznych.

 1. Ratowanie życia matek i dzieci

W wyniku m.in. wzrostu liczby pracowników wykwalifikowanej kadry położniczej, szczepień dzieci i pediatrycznej opieki medycznej, przeżywa dziś więcej matek i dzieci niż kiedykolwiek wcześniej. Od roku 2000 do chwili obecnej śmiertelność dzieci poniżej piątego roku życia i ciężarnych matek zmniejszyła się o połowę – imponujący postęp w ochronie zdrowia osób najbardziej narażonych.

 1. Troska o tych, którzy się nami opiekują

Osiągnięcia w zakresie zdrowia publicznego były możliwe dzięki niestrudzonym wysiłkom pokoleń pracowników służby zdrowia na całym świecie. WHO promuje pracę pracowników służby zdrowia, którzy dokonali przełomowych wydarzeń w dziedzinie zdrowia, od wyeliminowania ospy prawdziwej po wielki postęp w leczeniu HIV.

 1. Zwalczanie chorób niezakaźnych i zdrowia psychicznego

Cieszenie się dobrym zdrowiem oznacza nie tylko życie bez chorób, ale także osiągnięcie pełnego dobrostanu fizycznego, psychicznego i społecznego. WHO pracuje nad ochroną ludzi przed kluczowymi zagrożeniami prowadzącymi do chorób przewlekłych, takimi jak palenie tytoniu, brak aktywności fizycznej, szkodliwe spożywanie alkoholu i niezdrowa dieta. Zagrożenia te prowadzą do chorób i stanów, takich jak cukrzyca, rak, udar oraz związanych z nimi urazów i cierpienia, które odpowiadają za 74% wszystkich zgonów na świecie.

 1. Zwalczanie oporności na środki przeciwdrobnoustrojowe

Przez dziesięciolecia byliśmy świadkami zarówno niewłaściwego stosowania jak
i nadużywania środków przeciwdrobnoustrojowych. W rezultacie nasza obrona przed chorobami osłabła. Doprowadziło to do pojawienia się nowych mikroorganizmów odpornych na znane leki, które zagrażają postępowi, jaki poczyniliśmy w zakresie lepszego zdrowia i dłuższego życia. Oporność na środki przeciwdrobnoustrojowe jest globalnym zagrożeniem dla zdrowia. WHO opracowała globalny plan działania w 2015 roku, ostrzegając świat o oporności na środki przeciwdrobnoustrojowe. Wraz z Organizacją Narodów Zjednoczonych ds. Wyżywienia i Rolnictwa, Programem Narodów Zjednoczonych ds. Ochrony Środowiska i Światową Organizacją Zdrowia Zwierząt, WHO utworzyła sojusz „Jedno zdrowie”, którego celem jest zwalczanie oporności na środki przeciwdrobnoustrojowe na całym świecie.

 1. Kierując się nauką i innowacjami

Sukcesy zdrowotne ostatnich dziesięcioleci nie byłyby możliwe bez koncentracji
i zaangażowania WHO w naukę i innowacje. W świecie napędzanym przez technologię XXI wieku,  WHO zapewnia, że ​​nauka pozostaje ostatecznym przewodnikiem w jej pracy. W ramach swojego programu w 2019 roku WHO utworzyła nowy Wydział Nauki działający w obszarach zdrowia publicznego.

Opracowano na podstawie:

https://www.who.int/news-room/events/detail/2023/04/07/default-calendar/world-health-day-2023-health-for-all

https://www.who.int/campaigns/75-years-of-improving-public-health/stories

Всесвітній День Здоров’я 2023
«Здоров’я для всіх»

7 квітня 2023 року Всесвітня Організація Охорони Здоров’я (ВООЗ) відзначатиме свій 75-й день народження. Це можливість озирнутися на успіхи охорони здоров’я, які покращили якість життя за останні сім десятиліть. Це також можливість спонукати вас до протистояння проблемам здоров’я сьогодні та завтра.

 1. Здоров’я для всіх: кінцева мета

Участь Всесвітньої Організації Охорони Здоров’я в програмі «Здоров’я для всіх» ґрунтується на демократичній ідеї про те, що всі люди рівні та мають однакове право на захист свого здоров’я. Десятиліттями ВООЗ вирішувала ключові завдання своєї місії: очолила зусилля з покращення соціальних умов, щоб люди народжувалися, зростали, працювали, жили та старіли в доброму здоров’ї. Однак такому прогресу загрожує постійна нерівність у здоров’ї. Тому мета досягнення здоров’я для всіх залишається такою ж важливою сьогодні, як і 75 років тому.

 1. Зменшення і ліквідація смертельних хвороб

Однією з ключових місій ВООЗ є запобігання, зменшення та повне припинення поширення смертельних інфекцій. Віспа, дуже заразна та смертельна хвороба, була ліквідована в 1980 році, забравши близько 300 мільйонів життів тільки в 20 столітті. Глобальна ініціатива з ліквідації поліомієліту призвела до скорочення поширення хвороби на 99,9%.

 1. Захист людей від пандемій

Щодня ВООЗ виявляє тисячі попереджень про здоров’я та працює над захистом людей від загроз і наслідків епідемій та пандемій. Протягом останніх десятиліть ВООЗ була на передовій усіх основних загроз здоров’ю: від холери та Еболи до пташиного грипу (H5N1), SARS та пандемії COVID-19.

 1. Мир здоров’ю, здоров’я миру

ВООЗ часто відіграє невидиму роль у переговорах щодо надання гуманітарних та медичних послуг під час воєн і конфліктів. З 1980-х років ВООЗ здійснює проекти «Здоров’я як міст до миру» в Африці, Азії, Європі та Латинській Америці, проводячи гуманітарні інтервенції в зонах конфліктів. За сприяння ВООЗ у 1990-х роках воюючі регіони Боснії погодилися дозволити проїзд машин швидкої допомоги та невідкладної медичної допомоги, продовжити вакцинацію від поліомієліту та кампанії проти туберкульозу і ВІЛ. Персонал ВООЗ продовжує виконувати небезпечні обов’язки в зонах конфлікту від Іраку до Лівії та від Судану до України. На багатьох територіях зростає конфлікт і хаос. У 2019 році ВООЗ запустила програму «Глобальне здоров’я заради миру», щоб прискорити просування медичної допомоги в зонах конфлікту.

 1. Керування політикою та стандартами охорони здоров’я

ВООЗ є світовим авторитетом, який видає вказівки та рекомендації щодо покращення здоров’я людей. Наприклад, у 2003 році країни-члени ВООЗ прийняли першу у світі угоду щодо охорони здоров’я – Рамкову Конвенцію з Обмеження вживання тютюну. Договір, який зараз діє в 181 країні, захищає нинішні та майбутні покоління від руйнівних наслідків вживання тютюну. Станом на 2021 рік вживання тютюну зменшувалося у 150 країнах.

 1. Профілактика захворювань шляхом вакцинації

ВООЗ відіграла новаторську роль у створенні вакцин для запобігання захворюванням. Організація створила свою розширену програму імунізації в 1974 році, щоб підтримати імунізацію дітей у всьому світі, націлюючись на кілька хвороб одночасно, не залишаючи осторонь нікого. Тепер у нас є вакцини, які захищають нас від понад 20 небезпечних для життя хвороб, допомагаючи людям будь-якого віку жити довше та здоровіше.

У 2021 році була представлена ​​нова вакцина від малярії – перша проти паразитів – з обіцянкою рятувати тисячі молодих людей щороку. Крім того, ВООЗ співпрацює з країнами над реалізацією Порядку денного щодо вакцин до 2030 року, щоб побудувати світ, де кожен і всюди зможе отримати повну користь від вакцин для міцного здоров’я та благополуччя.

 1. Вирішення проблем здоров’я, пов’язаних із кліматом

Зміна клімату сьогодні є найбільшою загрозою для здоров’я людини. Це впливає на якість повітря, питну воду, харчування, санітарію, житло та навколишнє середовище в цілому. ВООЗ сприяє розвитку науки та політики щодо кращого управління навколишнім середовищем для здоров’я, підтримує країни у розробці комплексних планів дій щодо протидії наслідкам зміни клімату для здоров’я.

 1. Порятунок життя матерів і дітей

В результаті збільшення чисельності працівників кваліфікованого акушерського персоналу, вакцинацію дітей і педіатричну медичну допомогу сьогодні отримують більше матерів і дітей, ніж будь-коли. З 2000 року по сьогоднішній день рівень смертності дітей до п’яти років і вагітних матерів скоротився вдвічі, що є вражаючим прогресом у захисті здоров’я груп ризику.

 1. Турбота про тих, хто піклується про нас

Досягнення в системі охорони здоров’я стали можливими завдяки невтомним зусиллям поколінь медичних працівників у всьому світі. ВООЗ підтримує роботу медичних працівників, які зробили прорив у галузі охорони здоров’я, від викорінення віспи до великих досягнень у лікуванні ВІЛ.

 1. Боротьба з неінфекційними захворюваннями та хворобами психічними

Мати міцне здоров’я означає не тільки жити без хвороб, але й досягти повного фізичного, психічного та соціального благополуччя. ВООЗ працює над захистом людей від основних ризиків хронічних захворювань, таких як куріння, відсутність фізичної активності, шкідливе вживання алкоголю та нездорове харчування. Ці загрози призводять до таких захворювань, як цукровий діабет, рак, інсульт та пов’язані з ними травми і страждання, на які припадає 74% усіх смертей у світі.

 1. Боротьба зі стійкістю до антимікробних препаратів

Десятиліттями ми були свідками як неправильного використання, так і зловживання протимікробними засобами. У результаті наш захист від хвороб слабшає. Це призвело до появи нових мікроорганізмів, які є стійкими до відомих ліків і загрожують прогресу, якого ми досягли на шляху покращення здоров’я та довшого життя. Стійкість до антимікробних препаратів є глобальною загрозою здоров’ю. У 2015 році ВООЗ розробила глобальний план дій, попереджаючи світ про стійкість до антимікробних препаратів. Разом з Продовольчою та Сільськогосподарською організацією ООН, Програмою ООН з навколишнього середовища та Всесвітньою Організацією Охорони Здоров’я Тварин ВООЗ сформувала Альянс «Єдине Здоров’я» для боротьби зі стійкістю до антимікробних препаратів у всьому світі.

 1. Наука та інновації

Успіхи в галузі охорони здоров’я за останні десятиліття були б неможливі без уваги ВООЗ, відданості науці та інноваціям. У світі, який розвивається завдяки технологіям 21 століття, ВООЗ гарантує, що наука залишається основним керівником у її роботі. У рамках своєї програми у 2019 році ВООЗ створила новий науковий департамент, який працює у сферах громадського здоров’я.

Розроблено на основі:

https://www.who.int/news-room/events/detail/2023/04/07/default-calendar/world-health-day-2023-health-for-all

https://www.who.int/campaigns/75-years-of-improving-public-health/stories