#PolskaNaNiebiesko – Światowy Dzień Świadomości Autyzmu

1488

2 kwietnia obchodzimy Światowy Dzień Świadomości Autyzmu

Autyzm jest jednym z bardziej skomplikowanych schorzeń i wyzwaniem zarówno w wymiarze medycznym, edukacyjnym jak i społecznym. Obawy z nim związane dodatkowo potęguje wzrastająca skala jego występowania przy jednoczesnym braku jasnych/ jednoznacznych odpowiedzi o jego przyczyny. Częstotliwość występowania zaburzeń ze spektrum autyzmu w ostatnich dziesięcioleciach wzrosła bowiem prawie dwudziestokrotnie i o ile w latach 80-tych czy 90-tych ubiegłego wieku wynosiła ona 1:2000, tak obecnie odnotowuje się średnio 1 przypadek na 100 dzieci, a nawet częściej.

Trendy światowe znajdują również swoje odzwierciedlenie w realiach krajowych. Zaburzenia ze spektrum autyzmu (ASD) należą co coraz częściej diagnozowanych jednostek chorobowymi w Polsce.

Biorąc pod uwagę specyfikę autyzmu – złożoność i zakres oddziaływania, stanowi on poważne wyzwanie szczególnie w wymiarze społecznym, a co za tym idzie kreuje potrzeby związane z podnoszeniem świadomości społecznej i edukacji w obszarach z nim związanych.

Poznaj. Zanim ocenisz.

Autyzm jest czynnikiem silnie oddziałującym na rozwój człowieka. Czyni go nietypowym, szczególnie w tych najważniejszych obszarach takich jak: komunikacja, relacje społeczne, wyrażanie emocji, uczenie się, wzorce zachowań.

„Zrozumienie” i „Akceptacja” tak ważne i tak bardzo potrzebne … dla zmiany na lepsze.

Polska Na Niebiesko to kampania społeczna, mająca na celu uświadomienie jak największej ilości osób czym jest autyzm. Mówiąc głośno o autyzmie zwiększamy świadomość, a także tolerancję wśród społeczeństwa!