Program Olimpia – Program budowy przyszkolnych hal sportowych

2077

Program Olimpia – Program budowy
przyszkolnych hal sportowych
na 100-lecie pierwszych występów reprezentacji Polski
na Igrzyskach Olimpijskich

Dofinansowanie budowy przyszkolnych obiektów sportowych:

  • budowa nowego boiska wielofunkcyjnego o wymiarach pola gry od 9×18 do 20×40 m wraz z zadaszeniem o stałej konstrukcji;
  • budowa zadaszenia o stałej konstrukcji istniejącego boiska wielofunkcyjnego o wymiarach pola gry od 9×8 do 20×40 m.

Możliwe trzy warianty zadaszenia:

  • zadaszenie łukowe hali o konstrukcji z drewna klejonego warstwowo z powłoką membranową;
  • zadaszenie łukowe hali o konstrukcji metalowej z powłoką membranową;
  • zadaszenie metalowe o konstrukcji samonośnej.

WYSOKOŚĆ DOTACJI: do 70% wydatków, maksymalnie 2,8 mln zł.

SKŁADANIE WNIOSKÓW: od 1 do 31 marca 2023 r.

Wniosek składa się do Ministerstwa na formularzu generowanym przez system elektroniczny AMODIT, dostępny na stronie internetowej pod adresem: https://wnioski.msit.gov.pl/

Wypełniony formularz elektroniczny wniosku, należy przesłać do Ministerstwa w systemie AMODIT, a następnie wydrukować, podpisać i przesłać (z zachowaniem terminu składania wniosków) lub złożyć wraz z załącznikami na adres:

Ministerstwo Sportu i Turystyki
Departament Infrastruktury Sportowej
Senatorska 14
00-082 Warszawa

PODMIOTY UPRAWNIONE DO SKŁADANIA WNIOSKÓW:

  • gminy wiejskie;
  • gminy miejsko-wiejskie;
  • gminy miejskie;
  • powiaty;
  • pozostałe jednostki samorządu terytorialnego – w przypadku realizacji zadania przy szkole specjalnej, szkole sportowej lub szkole mistrzostwa sportowego.

SZCZEGÓŁY: https://www.gov.pl/web/sport/program-olimpia–program-budowy-przyszkolnych-hal-sportowych