I posiedzenie Komitetu Monitorującego program regionalny  Fundusze Europejskie dla Kujaw i Pomorza 2021-2027

2144
10 marca 2023r. w Toruniu odbyło się I posiedzenie Komitetu Monitorującego program regionalny  Fundusze Europejskie dla Kujaw i Pomorza 2021-2027.
Akt powołania na Członka Komitetu Monitorującego odebrała Pani Barbara Studzińska Starosta Świecki, która jest przedstawicielem powiatów z ramienia Konwentu Powiatów Województwa Kujawsko – Pomorskiego.
W gremium, które zatwierdza m.in. zasady, tryb i kryteria wyboru projektów do dofinansowania oraz ewentualne zmiany w programie, zasiadają reprezentanci samorządu województwa i pozostałych struktur samorządu terytorialnego oraz rządu, a także przedstawiciele związków zawodowych, biznesu, środowisk naukowych i organizacji pozarządowych. Komitetowi przewodniczy Pan Piotr Całbecki Marszałek Województwa Kujawsko – Pomorskiego. Skład Komitetu Monitorującego programu regionalnego FEdKP 2021-2027 oraz jego zadania zostały określone w Uchwale Nr 7/226/23 Zarządu Województwa Kujawsko – Pomorskiego z dnia 15 lutego 2023r.
Skład Komitetu:
Więcej informacji na stronie internetowej pod adresem
Zdjęcia: Urząd Marszałkowski w Toruniu