Nagrody Starosty Świeckiego przyznane

4381

Na Sesji Rady Powiatu Świeckiego wręczono Nagrody Starosty mieszkańcom powiatu, którzy swoją wyjątkową postawą lub osiągnięciami przyczyniają się do promocji Powiatu Świeckiego.  Są to:

w kategorii działalność społeczna

Anita Koprowska Prezeska Fundacji Makowo.

Fundacja Makowo została założona w 2016 r. przez Magdalenę Witek, Anitę Koprowską i Katarzynę Manikowską. Od  samego początku jest znana mieszkańcom Powiatu Świeckiego i nie tylko, z działalności charytatywnej i zaangażowania w działalność społeczną.

Wśród wielu aktywności Fundacji na wyróżnienie zasługują:

 • Utworzenie w Świeciu w 2016 r.  punktu charytatywnego, gdzie mieszkańcy nieodpłatnie przekazują odzież, sprzęt AGD, artykuły gospodarstwa domowego, książki. Dochód ze sprzedaży całości przeznaczany jest na poprawę warunków mieszkaniowych dzieci z ubogich rodzin. Wyremontowano i wyposażono już 15 pokoi dziecięcych.
 • W roku 2017 Fundacja powołała w Świeciu przedsiębiorstwo społeczne „Studio 27” – pomiot ekonomii społecznej, w którym zatrudnienie znalazły 3 osoby z grup defaworyzowanych na rynku pracy.
 • Organizacja bali charytatywnych,  dochód z których pozwolił na zakup sprzętu rehabilitacyjnego: wózka elektrycznego dla osoby niepełnosprawnej, oraz leczenie i rehabilitację niepełnosprawnej dziewczynki.
 • Organizacja zbiórek publicznych na leczenie i rehabilitację potrzebujących mieszkańców powiatu – głównie chorych dzieci. Np. w 2018 r. w ramach akcji: „Podnosimy Macieja”, Zarząd fundacji zebrał ok. 20 000 zł na leczenie i rehabilitację chorego chłopca.
 • W czasie pandemi COVID-19 Fundacja Makowo aktywnie angażowała się w pomoc mieszkańcom Powiatu Świeckiego: organizowała zbiórki publiczne dla potrzebujących, pozyskiwała środki zewnętrzne na promowanie przedsiębiorczości społecznej. W siedzibie Fundacji szyto maseczki, które przekazywano m.in. pracownikom DPS Gołuszyce.
 • Fundacja realizowała dwa projekty: „Dzieci Dzieciom”, w ramach których najmłodsi mieszkańcy naszego regionu szyli zabawki dla podopiecznych domów dziecka oraz mogli brać udział w bezpłatnych konsultacjach logopedycznych.

Za swoją działalność Fundacja Makowo była nagradzana i wyróżniania, m.in.

 • Nagrodą Fundacji POLCUL im. Jerzego Bonieckiego. Uroczystość odbyła się w Muzeum Powstania Warszawskiego.
 • Nagrodą Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego „Stalowy Anioł” – dla podmiotów wyróżniających się w działalności pomocy społecznej

w kategorii ochrona zdrowia

Zgłoszona kandydatura:

Kinga Chmielecka Prezeska Stowarzyszenia „Nowe Różowe Okulary”

Organizacja skupia się głównie na szeroko rozumianej profilaktyce zdrowotnej – pomagają  dzieciom, dorosłym i osobom z niepełnosprawnościami.

Pani Kinga Chmielecka jest jego Prezeską od lutego 2022 r. i od samego początku z rozmachem kontynuuje działania poprzedniczki i sprawnie kieruje organizacją.
Działania Stowarzyszenia skupiają się na trzech głównych obszarach:

 • Profilaktyce – organizacji wydarzeń podczas których mieszkańcy, głównie kobiety są zachęcane do badań profilaktycznych;
 • Badaniach: dzięki współpracy ze specjalistami wielu dziedzin m.in. onkologii, ginekologii, radiologii i pozyskanym środkom, mieszkańcy powiatu mają możliwość skorzystania z porady lekarskiej nieodpłatnie, w dogodnych warunkach – w pobliżu domu;
 • Akcjach charytatywnych – dzięki organizacji zbiórek, kiermaszów, aukcji itp. wspomagają małych pacjentów oddziałów onkologicznych.

Stowarzyszenie jest współorganizatorem finałów Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy w gminie Nowe oraz akcji pomocy dla uchodźców z Ukrainy mieszkających na terenie gminy.

Zaczęło się od współpracy z Fundacją Ronalda McDonalda i zorganizowanych w Nowem badaniach USG jamy brzusznej dla małych dzieci pod kątem wykrywania chorób nowotworowych.

Potem były akcje profilaktyczne: wspólnie z Powiatem Świeckim Pani Kinga Chmielecka organizowała bezpłatne spotkania profilaktyczne w kierunku wykrycia nowotworu piersi, jamy brzusznej, tarczycy, czerniaka dla kobiet i mężczyzn z terenu całego powiatu.

Profilaktyka jest też tematem przewodnim cyklicznych spotkań dla kobiet: „O zdrowiu przy kawie” organizowanych w Świeciu i Nowem, na których  z udziałem m.in. lekarza ginekologa, onkologa, alergologa rozmawiano o zdrowiu i konieczności wykonywania badań.

Najbardziej znane wydarzenia organizowane przez Stowarzyszenie Nowe Różowe Okulary:

 • bezpłatne spotkania profilaktyczne dla kobiet z gminy Nowe i Powiatu Świeckiego, w których wzięło udział już ponad 1 000 kobiet.
 • bezpłatne badania aorty brzusznej dla mężczyzn z gminy Nowe
 • „Różowe Bale Charytatywne”, kiermasze,  kalendarz charytatywny „SIŁA, SIŁA, MOC” z których  dochód jest przeznaczony m.in.  na organizację wypoczynku i wsparcie rehabilitacji dzieci leczonych onkologicznie i ich rodziców;
 • „Uderz w raka daj piątaka” – zbiórka pieniędzy na zakup telewizorów na dziecięcy oddział onkologiczny przy bydgoskim Szpitalu im. Jurasza.
 • od 2017 r. w Centrum Kultury Zamek w Nowem działa Akademii Seniora. To projekt skierowany do seniorów 60+ z gminy Nowe. W ramach tego projektu realizowane są zajęcia edukacyjne, integracyjne oraz wycieczki edukacyjno-turystyczne i zajęcia prozdrowotne.

W kategorii sport

Tomasz Rozumczyk

Pan Tomasz Rozumczyk to zawodnik niedosłyszący, zdobywca  Srebrnego medalu w rzucie oszczepem podczas  XXIV Letnich Igrzysk Olimpijskich Głuchych.

Jest czterokrotnym uczestnikiem Igrzysk Głuchych w Tajwanie (2009 r.), Bułgarii (2013 r.), Turcji (2017 r.) i Brazylii (2022 r.) gdzie  w maju tego roku  zdobył srebrny medal w rzucie oszczepem.

Jest dwukrotnym medalistą Mistrzostw Świata Niesłyszących w rzucie oszczepem – srebro w Kanadzie w 2012 r. i Bułgarii w 2016 r.

Dwukrotny medalista Mistrzostw Europy Niesłyszących w Lekkoatletyce  (2011 – 2015)

Od 2009 r. wielokrotny medalista Mistrzostw Polski Niedosłyszących w Lekkoatletyce – w 2022 r. zdobył:

 • złoty medal w rzucie oszczepem,
 • złoty medal w rzucie dyskiem,
 • złoty medal w rzucie młotem,
 • srebrny medal w pchnięciu kulą.

W lutym 2022 Pan Tomasz udział w Halowych Mistrzostwach Polski Głuchych w Lekkoatletyce, zdobywając złoty medal w pchnięciu kulą.

Obecnie Pan Tomasz Rozumczyk przygotowuje się do Mistrzostw Europy Niedosłyszących w Lekkoatletyce, które odbędą się w sierpniu 2023 r. w Szczecinie. Realizuje też program szkoleniowy przygotowań do Igrzysk Głuchych w Japonii w 2025 r.

Za swoje osiągniecia Pan Tomasz Rozumczyk został nagrodzony Nagrodą Ministra Sportu za wysokie osiągnięcia sportowe na szczeblu międzynarodowym.

W kategorii promocja powiatu

Maria Pająkowska-Kensik

Pani Maria Pająkowska-Kensik, jest profesorem nadzwyczajnym Uniwersytetu im. Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy, dialektologiem, językoznawcą, ekspertem dziedzictwa kulturowego Kociewia. Przez lata pracy inspirowała wielu młodych ludzi do poznawania gwary kociewskiej. Była promotorem wielu prac magisterskich, które opisywały i utrwalały gwarę, literaturę  i kulturę Kociewia.

Maria Pająkowska-Kensik uczestniczyła i zorganizowała wiele konferencji i sesji naukowych w całej Polsce.  Uczestniczyła w pracach zespołów, grup i gremiów powoływanych do popularyzacji regionu. Zasiadała w zarządzie Zrzeszenia Kaszubsko-Pomorskiego, gdzie pomiędzy Kaszubami była ważnym „głosem z Kociewia”. Doceniono jej kompetencje powołując Ją do pracy w Sekcji Dialektologicznej Komitetu Językoznawstwa PAN w Warszawie. Jako pracownik naukowy i działacz regionalny prof. Pająkowska wielokrotnie uczestniczyła i wygłaszała referaty na konferencjach naukowych i spotkaniach zespołów regionalnych. Przez lata pracy stała się najwybitniejszą ekspertką dialektu kociewskiego i jedną z najbardziej kompetentnych specjalistek zajmujących się edukacją regionalną na Pomorzu.

Współtworzyła i aktywnie uczestniczyła we wszystkich dotychczasowych edycjach Kongresu Kociewskiego. Dzięki Jej staraniom w każdym kolejnym Kongresie wzrastał udział  Gminy Świecie i Powiatu Świeckiego. Prof. Pająkowska zawsze chętnie promuje kulturę ludową, zasiada w składach jury konkursów i festiwali regionalnych.

P. Maria Pająkowska-Kensik jest autorką książek i publikacji promujących Kociewie i Powiat Świecki. Dopisała (kilkakrotnie wznawiany) suplement „Słownika Gwary Kociewskiej” autorstwa ks. Bernarda Sychty. Z powodzeniem uczestniczyła w pracach wielu zespołów redakcyjnych kilkunastu publikacji propagujących dziedzictwo kulturowe i przyrodnicze Ziemi Kociewskiej. Od wielu lat z pisze felietony w „Pomeranii”, w których często wspomina Powiat Świecki. Pani Profesor, od lat, wiele energii poświęca też na wspieranie osób i inicjatyw zajmujących się tematyką kociewską. Blisko współpracuje z Powiatem Świeckim i Gminą Świecie wspierając nas we wszystkich działaniach promujących regionalizm. Była inicjatorką m.in. Walnych Plachandrów z Uczbą i Walnych Palchandrów Samorządowych organizowanych w Powiecie Świeckim w ramach V Kongresu Kociewskiego. W 2022 r. aktywnie włączyła się w organizację Święta Kociewia w Powiecie Świeckim. Każdego roku wspiera organizację Światowego Dnia Kociewia.

Od początku pracy zawodowej Pani Maria Pająkowska-Kensik jest wielką orędowniczką edukacji regionalnej. Wspiera działania szkół i nauczycieli w tym obszarze.  Z ogromnym zaangażowaniem krzewi regionalizm wśród mieszkańców powiatu, przez bezpośrednie spotkania z dorosłymi i dziećmi w szkołach i przedszkolach.

Za swoją działalność profesor Maria Pająkowska-Kensik była wielokrotnie nagradzana, min.

„Medalem Stolema”, za zaangażowanie na rzecz całego Pomorza i promocji kultury Kociewia; „Kociewskim Piórem” za działalność publicystyczną; i tytułem „Ambasador Kociewia” za szczególne zasługi dla Kociewia.

Zdjęcia: Andrzej Bartniak