Wykaz nieruchomości przeznaczonej do najmu

3021

Zarząd Powiatu Świeckiego
informuje, że

na tablicy ogłoszeń w siedzibie Starostwa Powiatowego w Świeciu został wywieszony na okres 21 dni wykaz nieruchomości przeznaczonej do najmu, stanowiący załącznik nr 1  do Uchwały nr 185/1247/23  Zarządu Powiatu Świeckiego z dnia 09.01.20223 r. i zamieszczony na stronie internetowej  Starostwa Powiatowego w Świeciu i BIP.