Trasa S5 w Powiecie Świeckim ze stałą organizacją ruchu

2942

Zasadnicze roboty na budowie drogi ekspresowej S5 w województwie kujawsko-pomorskim zostały ukończone. Dzięki temu Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad mogła rozpocząć wprowadzanie stałej organizacji ruchu.  Oznacza to, że na całej długości drogi S5 w województwie pojedziemy z docelową dozwoloną prędkością.

Zadanie na finiszu

Odcinek z Dworzyska (węzeł Świecie Południe) do Aleksandrowa (węzeł Bydgoszcz Północ) ma długość 22,4 km i w większości przebiega śladem starej drogi krajowej nr 5. Fragmenty nowej jezdni udostępniano stopniowo, wraz z postępem prac budowlanych. Jeszcze w czerwcu br. oddano do ruchu cztery kilometry odcinka S5, omijającego Aleję Dębową w Borównie i Kusowie. Tym samym odcinek starej DK5 stał się wyłącznie drogą lokalną, a ruch tranzytowy zaczął przebiegać przez S5.

Następnym krokiem było udostępnienie (z końcem sierpnia br.) przekroju 2×2 trasy głównej drogi ekspresowej S5 w Trzeciewcu oraz pomiędzy Dworzyskiem i Grucznem. Dzięki temu kierowcy uzyskali dodatkowe trzy kilometry jezdni w pełnym przekroju. Kolejne etapy wdrożono między 18 a 21 października. W ramach zmian udostępniono przekrój 2×2 trasy głównej S5 od Trzeciewca do wiaduktu w Zawadzie. Następnie z Zawady do węzła Pruszcz, a finalnie na pozostałym odcinku – pomiędzy węzłem Pruszcz a węzłem Gruczno. Dzięki temu udostępniony został cały przekrój odcinka S5 na zasadach czasowej organizacji ruchu, z ograniczeniem prędkości do 80 km/h na czas wykonania pozostałych prac.

Przez ostatnie tygodnie trwały roboty wykończeniowe na tym odcinku. Wykonawca uzyskał również ostatnią decyzję o pozwoleniu na użytkowanie, przewidzianą w trakcie realizacji zadania. Dzięki zakończeniu robót zasadniczych, Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad wprowadziła stałą organizację ruchu na całym odcinku S5 zdejmując też dotychczasowe ograniczenia do 80 km/h.

S5 łączy trzy duże miasta

Droga ekspresowa S5 w województwie kujawsko-pomorskim ma łącznie 128 kilometrów długości. Kierowcy zyskali szlak łączący Wrocław, Poznań i Bydgoszcz z autostradą A1 w okolicy Grudziądza. Łączny koszt inwestycji to ok. 3,4 mld zł, z czego dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko to prawie 1,8 mld zł.

Materiały GDDKiA