W Tleniu odbył się Konwent Powiatów Województwa Kujawsko-Pomorskiego

3925

Dnia 5 grudnia 2022 roku w Tleniu  odbyło się posiedzenie Konwentu Powiatów Województwa Kujawsko – Pomorskiego. Gospodarzem spotkania była Pani Barbara Studzińska Starosta Świecki oraz Pan Krzysztof Maćkiewicz Starosta Wąbrzeski, Przewodniczący Konwentu Powiatów W K-P. W spotkaniu oprócz Starostów, Prezydentów miast, udział wzięli m.in. Pan Zbigniew Ostrowski Wicemarszałek Województwa Kujawsko – Pomorskiego, Panowie Rudolf Borusiewicz, Grzegorz Kubalski – Dyrektorzy Biura Związku Powiatów Polskich, Pan Rafał Pietrucień – Dyrektor Departamentu Funduszy Europejskich, Pan Damian Openchowski –  Kierownik Biura ds. Polityki Terytorialnej i Rewitalizacji Urzędu Marszałkowskiego w Toruniu oraz zaproszeni goście.

W czasie spotkania Dyrektorzy Biura Związku Powiatów Polskich przedstawili najważniejsze obszary wsparcia dedykowane samorządom w ramach Krajowego Planu Odbudowy.

Dyrektor Departamentu Funduszy Europejskich przedstawił prognozę wdrażania programu Fundusze Europejskie dla Kujaw i Pomorza na lata 2021-2027 oraz najważniejsze obszary dedykowane samorządom w ramach tego programu. Kierownik Biura ds. Polityki Terytorialnej i Rewitalizacji Urzędu Marszałkowskiego w Toruniu zaprezentował stan zaawansowania prac nad Polityką Terytorialną.

Pan Dariusz Woźniak Członek Zespołu Roboczego ds. przeglądu finansów samorządowych, Skarbnik Powiatu Świeckiego omówił główne kierunki zmian w systemie finansowania jednostek samorządu terytorialnego.

Podczas Konwentu Wicemarszałek Województwa Zbigniew Ostrowski, wręczył Staroście Żnińskiemu Zbigniewowi Jaszczukowi Medal Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego „Unitas Durat Palatinatus Cuiaviano-Pomeraniensis”.  Medal Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego jest najwyższym wyróżnieniem przyznawanym osobom fizycznym, osobom prawnym, organizacjom oraz stowarzyszeniom krajowym lub zagranicznym za wybitne osiągnięcia lub całokształt działalności na rzecz Województwa Kujawsko-Pomorskiego i jego mieszkańców. Wręczając odznaczenie Wicemarszałek Województwa podkreślił wkład Starosty Żnińskiego w rozwój regionu, wymieniając szczególne zasługi w działalności Związku Powiatów Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

Kolejne posiedzenie Konwentu Powiatów Województwa Kujawsko – Pomorskiego planowane jest w I kwartale 2023 r.