Jubileusz 70-lecia działalności i 5-lecia funkcjonowania Powiatowej Biblioteki Publicznej w Świeciu

3535

W czwartek 1 grudnia w Starostwie Powiatowym w Świeciu uczciliśmy Jubileusz 70-lecia działalności i 5-lecia funkcjonowania Powiatowej Biblioteki Publicznej w Świeciu. Na uroczystości był obecny Pan Franciszek Koszowski Wicestarosta Powiatu Świeckiego, Pan Jerzy Wójcik Przewodniczący Rady Miejskiej w Świeciu oraz Radni Powiatu Świeckiego. Zaproszenie na jubileusz przyjęła Pani prof. Maria Pająkowska-Kensik, ks. Franciszek Kamecki i Pani Maria Graczyk emerytowana kierownik biblioteki pedagogicznej oraz wierni czytelnicy.

Wśród zaproszonych gości nie zabrakło dyrektorów i przedstawicieli bibliotek publicznych i pedagogicznych,  dyrektorów i pracowników szkół i placówek oświatowych, jak również dyrektorów, przedstawicieli placówek, instytucji  i organizacji, z którymi współpracuje biblioteka.

Dyrekcja i Pracownicy dziękują wszystkim za obecność, okazaną sympatię,
serdeczne życzenia, kwiaty i upominki. Uroczystość uświetnił występ wokalny Karoliny Karpińskiej.

Krótki rys historyczny :
1952r. – powstanie Powiatowej Biblioteki Pedagogicznej w Świeciu przy Oddziale Powiatowym Związku Nauczycielstwa Polskiego, który mieścił się w Szkole Podstawowej nr 1 w Świeciu. Jan Lupa był inicjatorem powołania biblioteki, jej pierwszym kierownikiem i prezesem Zarządu Oddziału ZNP w Świeciu. Początkowo księgozbiór stanowiły książki przekazywane przez nauczycieli, które Jan Lupa gromadził, opracowywał i udostępniał czytelnikom. W 1963 r. pożar w Szkole Podstawowej nr 1 spowodował duże straty w bibliotece, spłonęło 80 % księgozbioru i odnotowano znaczne straty w wyposażeniu.

Kolejne lokalizacje:
w latach 1970 – 1980 Szkoła Podstawowa nr 3 ul. Ogrodowa 1c
w latach 1981-2001 Pałac Ślubów ul. Kopernika 2
Od 2001r. biblioteka mieści się na ul. Sądowej 5

W latach 1976 –2016 biblioteka funkcjonowała jako Filia Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej w Bydgoszczy.

Z dniem 31.12.2016r. w wyniku likwidacji filii bibliotek pedagogicznych w Województwie Kujawsko-Pomorskim została zlikwidowana Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Bydgoszczy Filia w Świeciu. Przez 64 lata biblioteka była placówką oświatową a jej pracownicy nauczycielami. Użytkownikami biblioteki przez większość czasu jej funkcjonowania byli nauczyciele.

Prowadzenie biblioteki przejął Powiat Świecki. Utworzono samorządową instytucję kultury Powiatową Bibliotekę Publiczną w Świeciu, która rozpoczęła działalność 01.01.2017r. Czytelnikami biblioteki są mieszkańcy powiatu świeckiego.