Uczniowie z Powiatu Świeckiego poznają Polskę…

3806

Dnia 16 listopada 2022 r., w ramach przedsięwzięcia Ministra Edukacji i Nauki pod nazwą: „Poznaj Polskę”, odbyła się wycieczka czterech klas Branżowej Szkoły I stopnia z Zespołu Szkół w Nowem do Gdańska. Celem przedsięwzięcia było uatrakcyjnienie procesu edukacyjnego dzieci i młodzieży poprzez umożliwienie im poznawania Polski, jej środowiska przyrodniczego, tradycji, zabytków kultury i historii oraz osiągnięć polskiej nauki. Uczniowie wraz z opiekunami odwiedzili punkty edukacyjne zgodnie ze złożonym wnioskiem do Ministerstwa Edukacji i Nauki:

– Pole Bitwy na Westerplatte – symbol wybuchu II wojny światowej,

– Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku – państwowa instytucja kultury powołana w 2008 roku, którego „serce”  stanowi  wystawa główna zlokalizowana 14 metrów pod ziemią. Warto podkreślić, że jest to jedna z największych wystaw na świecie.

Całkowity koszt realizacji zadania wynosił: 2930,88 zł,  w tym kwota dotacji 2344,70 zł, a wkład własny 586,18 zł.