Informacja Zarządu Powiatu Świeckiego

3968

Zarząd Powiatu Świeckiego
informuje, że

na tablicy ogłoszeń w siedzibie Starostwa Powiatowego w Świeciu został wywieszony na okres 21 dni  wykaz nieruchomości przeznaczonej do najmu, stanowiący załącznik nr 1 do Uchwały nr 180/1205/22  Zarządu Powiatu Świeckiego z dnia 16.11.2022 r. i zamieszczony na stronie internetowej  Starostwa Powiatowego w Świeciu i BIP.