Nagrody Starosty z okazji Dnia Edukacji Narodowej

3617

W dniu 18 października 2022 r. w Starostwie Powiatowym w Świeciu odbyła się uroczystość wręczenia nagród Starosty Świeckiego z okazji Dnia Edukacji Narodowej.

Na spotkanie zaproszono dyrektorów oraz nauczycieli Szkół i Placówek Powiatu, którzy za wyróżniającą pracę, dotychczasowy dorobek zawodowy, szczególne zaangażowanie oraz osiągnięcia w pracy dydaktycznej i opiekuńczo-wychowawczej otrzymali Nagrodę Starosty Świeckiego.

Podczas spotkania Pani Barbara Studzińska Starosta Świecki oraz Pan Franciszek Koszowski Wicestarosta Świecki podziękowali za wkład w pracę na rzecz edukacji, wsparcie i pomoc ze strony nauczycieli, pedagogów, psychologów i specjalistów dla każdego ucznia i wychowanka, życząc jednocześnie dalszych sukcesów w pracy.

Lista nagrodzonych Nagrodą Starosty Świeckiego w 2022 roku:

 • Tomasz Michalak – dyrektor Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego Polskich Olimpijczyków w Warlubiu,
 • Hanna Jurek – dyrektor Poradni Psychologiczno–Pedagogicznej w Świeciu,
 • Beata Kwiecień – wicedyrektor w Zespole Szkół Ponadpodstawowych w Świeciu,
 • Wioletta Baśniak – wicedyrektor w Zespole Szkół Ogólnokształcących i Policealnych w Świeciu,
 • Bożena Stypulska – wicedyrektor w I Liceum Ogólnokształcącym im. Floriana Ceynowy w Świeciu,
 • Wiesława Michalska – nauczyciel w Specjalnym Ośrodku Szkolno–Wychowawczym im. Polskich Olimpijczyków w Warlubiu,
 • Magdalena Kutowska – psycholog w Poradni Psychologiczno–Pedagogicznej w Świeciu,
 • Paweł Felczykowski – nauczyciel w Zespole Szkół Ponadpodstawowych w Świeciu,
 • Marta Sokołowska – nauczyciel w Zespole Szkół Ponadpodstawowych w Świeciu,
 • Agnieszka Żurek – pedagog w Zespole Szkół Ponadpodstawowych w Świeciu,
 • Anna Strysik – nauczyciel w Zespole Szkół Ogólnokształcących i Policealnych w Świeciu,
 • Dariusz Glica – nauczyciel w I Liceum Ogólnokształcącym im. Floriana Ceynowy w Świeciu,
 • Joanna Maria Chmielecka – nauczyciel w Zespole Szkół w Nowem,
 • Monika Dittman – nauczyciel w Zespole Szkół Specjalnych nr 1 w Świeciu,
 • Beata Mandziuk – nauczyciel w Zespole Szkół Specjalnych nr 1 w Świeciu.