Dystrybucja tabletek jodku potasu na terenie powiatu świeckiego w przypadku zagrożenia radiacyjnego

4270

Przygotowanie planu dystrybucji tabletek jodku potasu jest standardową procedurą, związaną z zarządzaniem kryzysowym i ma na celu zapewnienie bezpieczeństwa obywatelom. 

 

Na terenie powiatu świeckiego utworzono 117 punktów wydawania tabletek.

 

W przypadku uruchomienia akcji wydawania, tabletki jodku potasu będą wydawane osobom bez względu na miejsce zamieszkania.

 

W załączniku umieszczamy wykaz miejsc wydawania tabletek jodku potasu na terenie powiatu świeckiego.

 

Należy zaznaczyć, że dotychczasowe działania mają jedynie charakter prewencyjny i są elementem standardowej procedury przewidzianej w przepisach prawa na wypadek wystąpienia ewentualnego zagrożenia radiacyjnego.

Jednocześnie informujemy, że w obecnej chwili takie zagrożenie nie występuje, a sytuacja jest na bieżąco monitorowana przez Państwową Agencję Atomistyki.

Załączniki