Ogłoszenie Zarządu Powiatu Świeckiego

4720

Zarząd Powiatu Świeckiego
informuje, że

na tablicy ogłoszeń w siedzibie Starostwa Powiatowego w Świeciu został wywieszony na okres 21 dni  wykaz nieruchomości przeznaczonej do użyczenia , stanowiący załącznik nr 1  do Uchwały nr 171/1145/22 Zarządu Powiatu Świeckiego z dnia 07.09.2022 r. i zamieszczony na stronie internetowej  Starostwa Powiatowego w Świeciu i BIP.