“Powiat Świecki – bez przemocy w dzień w nocy”

4829

KONKURSU PLASTYCZNY „ POWIAT ŚWIECKI – BEZ PRZEMOCY W DZIEŃ I W NOCY” DLA DZIECI I MŁODZIEŻY Z TERENU POWIATU ŚWIECKIEGO

ORGANIZATOR  KONKURSU
Organizatorem Konkursu Plastycznego jest Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Świeciu przy współpracy z Ośrodkiem Kultury Sportu i Rekreacji w Świeciu.

GŁÓWNE ZAŁOŻENIA  KONKURSU
1. Konkurs realizowany jest w ramach działań Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Świeciu w zakresie przeciwdziałania przemocy, w ramach realizacji Krajowego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Powiatowego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2021-2025.
2. Konkurs jest adresowany do dzieci i młodzieży z powiatu świeckiego.
3. Celem konkursu jest przeciwdziałanie przemocy w rodzinie poprzez promowanie idei rodziny funkcjonującej bez przemocy.
4. Jedna z nagrodzonych prac konkursowych zostanie wykorzystana do utworzenia ulotek, które zostaną rozpowszechnione w instytucjach Powiatu Świeckiego.

PRZEBIEG I ROZSTRZYGNIĘCIE KONKURSU
Prace konkursowe zgodne z wymaganiami określonymi w załączonym poniżej regulaminie należy złożyć w nieprzekraczanym terminie do dnia 19.09.2022r. do godziny 15:00 (decyduje data wpływu do PCPR). Pracę można przesłać drogą pocztową albo złożyć osobiście w siedzibie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Świeciu, ul. Wojska Polskiego 195A, 86-100 Świecie wraz z:
– formularzem zgłoszeniowym, stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego regulaminu;
– kartą informacyjną doklejoną na odwrocie pracy stanowiącą załącznik nr 2 do regulaminu.

Koordynatorami konkursu są: Małgorzata Rosenkiewicz, Emilia Rapicka – telefon kontaktowy 52 30 70 160.

ZASADY WYKONANIA PRAC KONKURSOWYCH oraz pozostałe informacje dotyczące konkursu dostępne są w „regulaminie konkursu” stanowiącym załącznik do niniejszego ogłoszenia (do pobrania tutaj).