Gwałtowne wzrosty stanów wody

4962

Zjawisko: gwałtowne wzrosty stanów wody

Stopień zagrożenia: 1

Ważność: od godz. 12:00 dnia 23.08.2022 do godz. 00:00 dnia 24.08.2022

Obszar: Wisła od Torunia do Tczewa (zl), Wda od źródła po Czarną Wodę, Wda od Czarnej Wody do ujścia

 Przebieg: w obszarach wystąpienia prognozowanych intensywnych opadów deszczu oraz burz, na mniejszych rzekach oraz w zlewniach zurbanizowanych, mogą wystąpić gwałtowne wzrosty poziomu wody i podtopienia.

Prawdopodobieństwo wystąpienia zjawiska: 80%

Uwagi: ostrzeżenie wydane w związku z prognozowanymi opadami o charakterze burzowym, które występują lokalnie. Ze względu na swój charakter, intensywny, punktowy opad, w miejscu jego występowania może spowodować potencjalne zagrożenie hydrologiczne ze strony mniejszych rzek, jak i lokalne podtopienia (głównie na obszarach miejskich).

Źródło informacji: Biuro Prognoz Hydrologicznych w Gdyni, Wydział Prognoz i Opracowań Hydrologicznych w Gdyni.