Cóż to było za Święto!

5024

W minioną sobotę w Grucznie odbyło się Święto Kociewia w Powiecie Świeckim!

Barwny pochód Kociewiaków i sympatyków Kociewia przeszedł przez teren Festiwalu Smaku, aby pokazać wszystkim gościom, że mieszkańcy tej małej krainy są dumni ze swojego dziedzictwa, tradycji, gwary i kuchni.

Uroczystego otwarcia Święta Kociewia dokonali zaproszeni goście, a wśród nich Wicestarosta Świecki Franciszek Koszowski, czy Starosta Starogardzki Kazimierz Chyła. Nie zabrakło również regionalistów, przedstawicieli “samorządów kociewskich” oraz szkół podstawowych, ponadpodstawowych oraz instytucji kultury.

Po części oficjalnej Młodzieżowa Orkiestra Dęta OSP Świekatowo zaprosiła gości wydarzenia na swój koncert. W międzyczasie odbył się wernisaż prac uczestników warsztatów plastycznych “Kociewie na szkle”.

W wydzielonej części Festiwalu otwarto Jarmark Kociewski, na którym trwały warsztaty malowania i  haftowania, a Panie z KGW Czersk Świecki częstowały kociewskimi specjałami.

W samo południe główną scenę w Grucznie przejęły dziecięce zespoły folklorystyczne, które w ramach przeglądu zaprezentowały półgodzinne występy.

Obradujące JURY zdecydowało o przyznaniu I miejsca Świeckim Gzubom ze Świecia, drugie miejsce otrzymał zespół Chaberki z Jeżewa.

Podczas Święta Kociewia nie zabrakło także części merytorycznej. W świetlicy wiejskiej odbyła się konferencja popularnonaukowa, której tematyka obejmowała szeroko pojęte Kociewie. Zaproszeni goście dyskutowali o dziedzictwie, smakach, gwarze, a także tożsamości regionalnej.

Zlot Kociewiaków stał się również idealną okazją do wręczenia tytułów “Smak Kociewia 2022”.
Jury w składzie:

1. Izabela Chudzyńska – Przewodnicząca Jury
2. Waldemar Chudy
3. Krystyna Gierszewska
4. Iwona Karolewska
5. Stefan Galiński
6. Tomasz Ciesielski
7. Robert Olszewski

dokonało rozstrzygnięcia konkursu w środę 17 sierpnia. Po zsumowaniu punktów wyłoniono zwycięzców:
Wyróżnienie: Pasztetowa podwędzana – Zakład Produkcyjny Wyrobów Masarskich i Wędlin Marian Raguza;
Wyróżnienie: Kabanos z gęsiny – Kociewskie specjały z gęsiny Renata i Jacek Osojca;
Smak Kociewia: Szandar z sosem z grzybami leśnymi – Koło Gospodyń Wiejskich Laskowice.
Powiat Świecki dziękuje wszystkim, którzy zaangażowali się w przygotowanie Święta Kociewia w Powiecie Świeckim.

Celem operacji “Zachowanie dziedzictwa lokalnego Kociewia poprzez organizację wydarzeń, stworzenie filmu oraz zakup strojów ludowych” była organizacja kompleksowych działań zachowujące dziedzictwo lokalne obszaru LGD, czyli kulturę Kociewia, poprzez stworzenie filmu, zakup strojów ludowych oraz organizację Święta Kociewia w Powiecie Świeckim. Operacja ma na celu podwyższenie poziomu uczestnictwa mieszkańców obszaru LGD w życiu kulturalnym, pogłębienie integracji społecznej i poprawę jakości życia mieszkańców regionu Kociewia. Na zadanie Święto Kociewia składać się będzie 6 inicjatyw, a każdy z nich uwzględni zachowanie dziedzictwa kulturowego Kociewia.

Operacja pn. „Zachowanie dziedzictwa lokalnego Kociewia poprzez organizację wydarzeń, stworzenie filmu oraz zakup strojów ludowych” mająca na celu aktywizację społeczną i zawodową mieszkańców obszaru LGD, w tym grup defaworyzowanych, zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym poprzez organizację wydarzeń, zakup strojów ludowych oraz stworzenie filmu zachowujących dziedzictwo lokalne Kociewia, współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, uzyskała wsparcie za pośrednictwem Lokalnej Grupy Działania „Gminy Powiatu Świeckiego” w ramach realizacji Lokalnej Strategii Rozwoju, cel główny „Wzmocnienie rozwoju społeczno – gospodarczego obszaru LGD do końca 2023 roku”.