Zapraszamy na Święto Kociewia do Gruczna!

4079

Wszystkich Kociewiaków i sympatyków Kociewia zapraszamy 20 sierpnia do Gruczna!

Święto Kociewia w Powiecie Świecki odbędzie w ramach realizacji działania „Zachowanie dziedzictwa lokalnego Kociewia poprzez organizację wydarzeń, stworzenie filmu oraz zakup strojów ludowych”.

Operacja pn. „Zachowanie dziedzictwa lokalnego Kociewia poprzez organizację wydarzeń, stworzenie filmu oraz zakup strojów ludowych” mająca na celu aktywizację społeczną i zawodową mieszkańców obszaru LGD, w tym grup defaworyzowanych, zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym poprzez organizację wydarzeń, zakup strojów ludowych oraz stworzenie filmu zachowujących dziedzictwo lokalne Kociewia, współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.