Skarby Powiatu Świeckiego

4327

Operacja pn. Mapa Interaktywna “Skarby Powiatu Świeckiego” mająca na celu Promowanie obszaru objętego LSR poprzez utworzenie Mapy Interaktywnej “Skarby Powiatu Świeckiego”.

Projekt współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”

Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.
Operacja realizowana w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność wdrażanej przez Lokalnej Grupy Działania “Gminy Powiatu Świeckiego” .

Link do mapy: http://skarby.powiatu.swieckiego.przewodnikvr.pl/