Na początku sierpnia w szpitalu w Świeciu rozpocznie się modernizacja pracowni tomografii komputerowej

4911
Na początku sierpnia w szpitalu w Świeciu rozpocznie się modernizacja pracowni tomografii komputerowej. Remont jest konieczny ze względu na wymianę obecnego tomografu na nowy aparat. Pacjenci będą badani w tymczasowej pracowni przed szpitalem. 
Aby utrzymać ciągłość badań, szpital na czas remontu wydzierżawił mobilną pracownię TK. Badania w niej będą wykonywane od 1 sierpnia, do czasu uruchomienia nowego tomografu. – Pacjenci mogą być spokojni. W mobilnej pracowni wykonuje się wszystkie rodzaje badań TK i wszystkie badania będą wykonane w zaplanowanym terminie – zapewnia Przemysław Leśniewski, prezes Nowego Szpitala w Świeciu.
Obecny tomograf został zakupiony w 2012 roku. Tylko w ubiegłym roku wykonano nim 11 239 badań. Nowy tomograf zostanie dostarczony do szpitala w połowie sierpnia. Do tego czasu w pracowni zakończą się prace budowlane oraz modernizacja sieci elektrycznej. Pracownia ponownie ruszy po wakacjach, kiedy zostaną uregulowane wszystkie formalności, aparat zostanie przetestowany a personel odbędzie szkolenia.
Nowy TK to urządzenie 32 rzędowe (dotychczasowy aparat był 16-rzędowy); ma silniejszą lampę i dostosowane do niej podzespoły. Oznacza to, że można nim wykonać więcej zdjęć o zdecydowanie lepszej jakości. Tomograf umożliwia badania klatki piersiowej, kręgosłupa, jamy brzusznej i miednicy; badania naczyń domózgowych, wewnątrzczaszkowych, naczyń obwodowych czy badania wielonarządowe.
Zakup aparatu TK i modernizacja pracowni zostaną sfinansowane w ramach projektu „Doposażenie szpitali w województwie kujawsko-pomorskim związane z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 – etap II”. Łączna wartość projektu to 1 744 382,07 z czego 1 197 846,12 to wsparcie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i 133 094,01 to dotacja z budżetu państwa.
Informacja prasowa