Czwarta edycja wojewódzkiego konkursu na pomysłowy witacz dożynkowy

4939

Kolejny raz Urząd Marszałkowski zaprasza do udziału w czwartej edycji wojewódzkiego konkursu organizowanego przez Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego pod nazwą „Pomysłowy witacz dożynkowy 2022” na najciekawszy witacz dożynkowy w województwie kujawsko-pomorskim  w 2022 roku. Konkurs jest skierowany do wszystkich sołectw z terenu województwa kujawsko-pomorskiego, a jego ideą jest zachowanie tradycji budowania na wsiach słomianych scenografii przy drogach publicznych i na skwerach w okresie dożynek oraz aktywizacja mieszkańców do wspólnego działania i kreowania wizerunku swojej miejscowości.

Zgłoszenia do konkursu mogą dokonywać gminy województwa kujawsko-pomorskiego. Do konkursu gmina może zgłosić tylko jedno sołectwo, a sołectwo może zgłosić do konkursu tylko jeden witacz dożynkowy. Po wyłonieniu laureatów konkursu gminy na terenie których znajdują się zwycięskie sołectwa otrzymają z budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego nagrodę finansową.

W załączeniu regulamin konkursu, w którym znajdziecie Państwo wszystkie istotne informacje oraz karta zgłoszenia, na którą czekamy w terminie do 26 września 2022 r. W tym roku zgłoszenia z terenu województwa kujawsko-pomorskiego można składać wyłącznie pocztą tradycyjną na adres: Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu, Departament Rolnictwa i Geodezji, Plac Teatralny 2, 87-100 Toruń z dopiskiem „Konkurs Pomysłowy witacz dożynkowy 2022”.

Urząd Marszałkowski przypomina, że na witaczu dożynkowym należy zamieścić nazwę miejscowości i rok sporządzenia witacza. Witacz dożynkowy powinien być udostępniony do wglądu komisji konkursowej do 14 dni od dnia otrzymania zgłoszenia przez Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu. Informacja i zgoda na przetwarzanie danych osobowych (załączniki nr 2 i 3) powinny być podpisane przez sołtysa zgłaszanego sołectwa oraz przedstawiciela wykonawców/wykonawcy witacza.

Szczegółowych informacji na temat organizacji konkursu udziela:
Departament Rolnictwa i Geodezji,
ul. Targowa 13/15
87-100 Toruń

Krystyna Brykała, e-mail: k.brykala@kujawsko-pomorskie.pl, tel. 56 62 15 934

Zachęcamy do udziału w konkursie!