Zapraszamy do udziału w warsztatach plastycznych!

3971

Powiat Świecki zaprasza chętne osoby do udziału w bezpłatnych warsztatach plastycznych “Kociewie na szkle”.  Warunkiem uczestnictwa jest ukończony 50. rok życia.

W ramach warsztatów uczestnicy namalują na szkle tradycyjne wzory kociewskie.

Zajęcia rozpoczną się pod koniec lipca i będą trwały 4 tygodnie (jedno, dwugodzinne spotkanie tygodniowo).

Chętnych prosimy o kontakt mailowy: zgloszenia@csw.pl lub telefoniczny 52 56 83 165.

Warsztaty odbędą się w ramach realizacji działania „Zachowanie dziedzictwa lokalnego Kociewia poprzez organizację wydarzeń, stworzenie filmu oraz zakup strojów ludowych”.

Operacja pn. „Zachowanie dziedzictwa lokalnego Kociewia poprzez organizację wydarzeń, stworzenie filmu oraz zakup strojów ludowych” mająca na celu aktywizację społeczną i zawodową mieszkańców obszaru LGD, w tym grup defaworyzowanych, zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym poprzez organizację wydarzeń, zakup strojów ludowych oraz stworzenie filmu zachowujących dziedzictwo lokalne Kociewia, współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.