Profil zaufany wystarczy, żeby zarejestrować się do poradni w szpitalu w Świeciu

4584
Do poradni specjalistycznych przy szpitalu w Świeciu można się zarejestrować przez Internet. Wystarczy profil zaufany. 
Obecnie w systemie dostępne są terminy do 14 poradni, np. do poradni ginekologiczno-położniczej, dermatologicznej, chirurgicznej czy urazowo-ortopedycznej.
– Zgodnie z oczekiwaniami pacjentów udostępniamy pacjentom możliwość rejestracji w medycznym portalu informacyjnym. Czekamy na uwagi użytkowników. Będziemy rozszerzać możliwość rejestracji również o poradnie lekarzy rodzinnych i badania w diagnostyce obrazowej – zapowiada Przemysław Leśniewski, prezes Nowego Szpitala w Świeciu. 
Rejestracja jest dostępna na stronie internetowej www.nowyszpital.pl w zakładce e-rejestracja. Program do rejestracji jest zintegrowany z profilem zaufanym. Dlatego osoby, które korzystają z profilu zaufanego mogą logować się do portalu za jego pomocą i nie muszą dodatkowo potwierdzać swojej tożsamości.
Jeśli ktoś nie posiada profilu zaufanego powinien założyć konto w systemie e-rejestracji i przy okazji wizyty w poradni potwierdzić tożsamość w rejestracji. Dopiero po potwierdzeniu tożsamości można umawiać się na wizyty.
Medyczny portal informacyjny umożliwia rejestrację do poradni, zmianę terminów czy odwołanie wizyty. Przy rejestracji trzeba podać dane ze skierowania lub w przypadku e-skierowania jego numer. Obowiązkowe jest również podanie preferowanej formy kontaktu. Użytkownik sam też określa, kiedy chciałby otrzymać przypomnienie o planowanej wizycie.
– Zależy nam, żeby pacjenci korzystali z tego systemu. Zakładamy, że będziemy go rozwijać o nowe możliwości. Na razie czekamy na opinie i pomysły użytkowników. W razie pytań czy problemów z działaniem systemu można kontaktować się mailowo z centralną rejestracją w szpitalu, rejestracja.swiecie@nowyszpital.pl – mówi Przemysław Leśniewski.