Zapraszamy zespoły ludowe i folklorystyczne na przegląd!

4562

Zapraszamy kociewskie, dziecięce zespoły folklorystyczne do wzięcia udziału w przeglądzie zespołów folklorystycznych.

Przegląd odbędzie się 20 sierpnia 2022 r. w Grucznie w ramach odbywającego się Święta Kociewia w Powiecie Świeckim.

Na Państwa zgłoszenia drogą wyłącznie mailową czekamy do 18 sierpnia 2022 r.: zgloszenia@csw.pl.

Przegląd zespołów folklorystycznych odbędzie w ramach realizacji działania „Zachowanie dziedzictwa lokalnego Kociewia poprzez organizację wydarzeń, stworzenie filmu oraz zakup strojów ludowych”.

Operacja pn. „Zachowanie dziedzictwa lokalnego Kociewia poprzez organizację wydarzeń, stworzenie filmu oraz zakup strojów ludowych” mająca na celu aktywizację społeczną i zawodową mieszkańców obszaru LGD, w tym grup defaworyzowanych, zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym poprzez organizację wydarzeń, zakup strojów ludowych oraz stworzenie filmu zachowujących dziedzictwo lokalne Kociewia, współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.