Wezwanie do odbioru rzeczy znalezionej

6639

Na podstawie art. 15 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o rzeczach znalezionych (Dz. U. z 2019 r. poz. 908 t.j.) Starosta Świecki wzywa osobę uprawnioną do odbioru rzeczy znalezionej – gotówki. Termin do odbioru rzeczy znalezionej upływa w dniu 28 maja 2024 r.

W celu odbioru rzeczy znalezionej należy zgłosić się do Wydziału Bezpieczeństwa i Transportu Publicznego w Starostwie Powiatowym w Świeciu, ul. Gen. Józefa Hallera 9, 86-100 Świecie, II piętro, pokój nr 305 lub telefonicznie pod nr telefonu (52) 56 83 176. Biuro czynne jest od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.30-15.30.

Warunkiem odebrania rzeczy znalezionej jest złożenie szczegółowego opisu tej rzeczy lub przedstawienie dokumentów potwierdzających prawo własności.

Pouczenie

Zgodnie z art. 187 § 1 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. z 2020 r. poz. 1740 z późn. zm.) rzecz znaleziona, która nie zostanie przez osobę uprawnioną odebrana w ciągu roku od dnia doręczenia jej wezwania do odbioru, a w przypadku niemożności wezwania – w ciągu dwóch lat od dnia jej znalezienia, staje się własnością znalazcy, jeżeli uczynił on zadość swoim obowiązkom. Jeżeli jednak rzecz została oddana staroście, znalazca staje się jej właścicielem, jeżeli rzecz odebrał w wyznaczonym przez starostę terminie.