Informacja Zarządu Powiatu Świeckiego

5313
Zarząd Powiatu Świeckiego
informuje, że

na tablicy ogłoszeń w siedzibie Starostwa Powiatowego w Świeciu został wywieszony na okres 21 dni  wykaz nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy , stanowiący załącznik nr 1  do Uchwały nr 160/1071/22  Zarządu Powiatu Świeckiego z dnia 23.05.2022 r. i zamieszczony na stronie internetowej  Starostwa Powiatowego w Świeciu i BIP.

 

Załączniki