Zakończył się Projekt pn.: „Tworzenie nowej przestrzeni dydaktycznej poprzez rozbudowę obiektu Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Policealnych w Świeciu”

5641

Dnia 28 lutego 2022 r. zakończył się Projekt pn.: „Tworzenie nowej przestrzeni dydaktycznej poprzez rozbudowę obiektu Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Policealnych w Świeciu” Nr RPKP.06.03.02-04-006/16 współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Oś priorytetowa 6. Solidarne społeczeństwo i konkurencyjne kadry
Działanie 6.3 Inwestycja w infrastrukturę edukacyjną
Poddziałanie 6.3.2 Inwestycje w infrastrukturę kształcenia zawodowego Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020

Prace budowlane podzielone były na dwa etapy:

Etap I: rozbiórka części parterowego skrzydła od strony północnej ze stropodachem płaskim, rozbiórka dachu wraz z poddaszem nad częścią budynku tzw. „starą szkołą”, rozbiórka stropodachu łącznika, budowa nowego piętrowego skrzydła od strony północnej wraz z nadbudową piętra nad częścią budynku tzw. „starą szkołą” oraz łącznikiem (w tym wykonanie wieńca wokół istniejącego stropu nad parterem starej części budynku szkoły połączonego w sposób ciągły i nieprzerwany razem z wieńcem nad parterem skrzydła dobudowanego oraz nowym stropem wykonanym nad parterem łącznika), wykonanie szybu windowego w łączniku łączącego trzy kondygnacje szkoły; pokrycie nadbudowanych części obiektu stropodachem płaskim z dociepleniem i robotami dekarskimi bez obróbek blacharskich, montaż stolarki okiennej wraz z wewnętrznymi parapetami i podokiennikami, bez zewnętrznych parapetów.

Etap II: pozostałe prace budowlane przewidziane w projekcie dla rozbudowanego i nadbudowanego obiektu,
w tym w szczególności: wykonanie wewnętrznych instalacji centralnego ogrzewania wraz z montażem armatury, instalacji elektrycznej z osprzętem, instalację wod.- kan. wraz z montażem armatury, tynków i okładzin wewnętrznych wykonanych maszynowo, docieplenie ścian zewnętrznych, osadzenie zewnętrznych parapetów, wykonanie tynków szlachetnych elewacji, obróbki blacharskie dachów, ślusarkę budowlaną, instalację wentylacyjną, instalację klimatyzacyjną i sprężonego powietrza, montaż drzwi wewnętrznych i witryn, roboty malarskie wewnątrz budynku, wykonanie posadzek w formie wylewki samopoziomującej oraz podłóg z wykładziny obiektowej typu PCV i płytek ceramicznych, montaż dźwigu osobowego.

W ramach Projektu wyposażano następujące pracownie:

  • Pracownia technologiczna produkcji i przetwórstwa wytworów papierniczych – 2 urządzenia do mielenia masy papierniczej, aparat do formowania arkusików papieru, zrywarkę, prasę do oznaczania właściwości wytrzymałościowych, aparaty do oznaczania odporności na przedarcie i przepuklenie;
  • Pracownia techniczna produkcji i przetwórstwa wytworów papierniczych – stanowiska komputerowe dla uczniów i dla nauczyciela z oprogramowaniem;
  • Pracownia elektrotechniki i elektroniki- projektor multimedialny, urządzenie wielofunkcyjne
  • Pracownia montażu, konserwacji i eksploatacji maszyn i urządzeń elektrycznych – projektor multimedialny, urządzenie wielofunkcyjne
  • Pracownia komputerowej Multimedialnego Centrum Informatycznego (MCI) wraz z zapleczem bibliotecznym – komputery wraz z oprogramowaniem

Całkowita wartość Projektu: 3 510 092,80 zł

Dofinansowanie : 1 438 270,50 zł

Wkład własny: 2 071 822,30 zł