Grupa Nowy Szpital – komunikat ws. opieki medycznej dla Uchodźców

7818

Wszyscy obywatele Ukrainy, którzy przekroczyli granicę z Polską po 24 lutego br. są objęci opieką medyczną na takich samych zasadach, jak każda osoba ubezpieczona w Polsce. 

Każda taka osoba, która zgłosi się do poradni lekarza rodzinnego, poradni specjalistycznej czy szpitala otrzyma pomoc medyczną. W szpitalu w Świeciu pracują lekarze z Białorusi i Ukrainy, dzięki czemu komunikacja z pacjentami będzie łatwiejsza.

Osoby, instytucje mający pod opieką uchodźców z Ukrainy, którzy wymagają pomocy medycznej informujemy, że w sytuacjach nagłych można korzystać z pomocy SOR czy nocnej i świątecznej opieki medycznej. W przypadku poradni podstawowej opieki medycznej, czy poradni specjalistycznej prosimy o wcześniejszą rejestrację.

Dotyczy to obywateli Ukrainy, którzy posiadają zaświadczenie wystawione przez Straż Graniczną RP lub odcisk stempla Straży Granicznej RP w dokumencie podróży, potwierdzające legalny pobyt na terytorium RP, po przekroczeniu granicy od 24 lutego 2022 r., w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium Ukrainy.