Powiat Świecki wśród najbardziej rozwojowych powiatów!

5847

Powiat Świecki zajął 10. miejsce wśród powiatów do 120 tys. mieszkańców w Ogólnopolskim Rankingu Powiatów.

Oceniając JST, eksperci ZPP przyznają punkty w ramach wielu kryteriów ujętych w dziesięciu grupach tematycznych takich jak:

  • działania proinwestycyjne i prorozwojowe (12 600 pkt);
  • rozwiązania poprawiające jakość obsługi mieszkańca oraz funkcjonowania jednostki samorządu terytorialnego (5 300 pkt);
  • rozwój społeczeństwa informacyjnego (6 100 pkt);
  • rozwój społeczeństwa obywatelskiego (2 200 pkt);
  • promocja rozwiązań z zakresu edukacji, kultury i sportu (2 890 pkt);
  • promocja rozwiązań z zakresu ochrony zdrowia i pomocy społecznej (1 400 pkt);
  • wspieranie działań na rzecz gospodarki rynkowej (50 pkt);
  • promocja rozwiązań ekoenergetycznych i proekologicznych (7 440 pkt);
  • współpraca krajowa i międzynarodowa (1 475 pkt);
  • działania promocyjne (3 000 pkt).

Łącznie uzyskaliśmy 42 455 pkt!