Możesz zatrzymać dotychczasowy numer rejestracyjny pojazdu…

5961
Informujemy, że z dniem 31 stycznia 2022 roku weszły w życie nowe przepisy dotyczące rejestracji samochodów. Od tego dnia można zachować dotychczasowy numer rejestracyjny pojazdu oraz czasowo wycofać z ruchu samochód osobowy:

–  Składający wniosek o rejestrację pojazdu może wnioskować o zachowanie dotychczasowego numeru rejestracyjnego i tablic rejestracyjnych. Bez względu na to, czy pojazd zarejestrowany był w powiecie zamieszkania właściciela pojazdu, czy na drugim końcu Polski. Tablice jednak muszą spełniać warunki określone w Ustawie o ruchu drogowym: muszą być czytelne i utrzymane w należytym stanie oraz spełniać odpowiednie wymogi (białe tło, symbol Unii Europejskiej w postaci okręgu 12 gwiazdek oraz litery ,,PL’’ wyróżniające państwo rejestracji pojazdu. Zmniejsza to koszt rejestracji o 80 złotych.

– Nowe przepisy pozwalają również z dniem 31.01.2022 roku na czasowe wycofanie z ruchu pojazdów osobowych w przypadku konieczności naprawy zasadniczych elementów nośnych konstrukcji. Pojazd będzie można wycofać na okres od 3 do 12 miesięcy i nie wcześniej niż po upływie 3 lat od daty poprzedniego wycofania z ruchu. Przywrócenie do ruchu będzie wiązało się z przeprowadzeniem dodatkowego badania technicznego pojazdu po naprawie. Opłaty związane z czasowym wycofaniem pojazdu na okres 3 miesięcy wynosi 80 złotych, opłatę powiększa się każdy kolejny miesiąc czasowego wycofania pojazdu z ruchu o 4 złote. Maksymalny okres wycofania to 12 miesięcy.