Dzień Pracownika Publicznych Służb Zatrudnienia

6233

Z okazji Dnia Pracownika Publicznych Służb Zatrudnienia Pani Dyrektor, Kadrze Kierowniczej oraz wszystkim Pracownikom Powiatowego Urzędu Pracy w Świeciu składamy serdeczne życzenia zadowolenia, wytrwałości i satysfakcji z wykonywanej pracy na rzecz lokalnej polityki rynku pracy.

Dziękujemy za zaangażowanie i wysiłek, wkładany w realizację zadań na rzecz promocji zatrudnienia, łagodzenia skutków bezrobocia i aktywizacji zawodowej osób bezrobotnych. Życzymy, by praca dawała Państwu  jak najwięcej radości, była powodem do satysfakcji oraz źródłem uznania nie tylko ze strony klientów Powiatowego Urzędu Pracy w Świeciu, ale także całej społeczności Powiatu Świeckiego.

Proszę przyjąć życzenia samych sukcesów, szczęścia oraz wszelkiej pomyślności w życiu osobistym i zawodowym.

Dziękujemy jednocześnie za dotychczasową pracę na rzecz naszego Powiatu.

 Z wyrazami szacunku i uznania

Starosta Świecki
Barbara Studzińska

Wicestarosta Świecki
Franciszek Koszowski

Świecie, 27 stycznia 2021 roku