102. rocznica powrotu Powiatu Świeckiego do Macierzy

5628
25 stycznia 1920 roku wojska dowodzone przez generała Józefa Hallera wyzwoliły nasz region spod pruskiego zaboru. Okres, w którym m.in. Świecie oraz Nowe wraz z całym Pomorzem znajdowały się pod rządami obcej władzy trwał od roku 1772, czyli przez 148 lat.
fot. Uroczystości związane z powrotem Nowego do Polski, 25 stycznia 1920 r., ze zbiorów M. i G. Jankiewiczów