Technikum w Zespole Szkół w Nowem wyróżnione w VI edycji konkursu “Potrzeby rynku pracy naszą misją”

5804

W dniu 17 grudnia 2021 r. w Hotelu Copernicus w Toruniu, podczas uroczystej gali Kujawsko-Pomorski Wicekurator Oświaty Maria Mazurkiewicz, Dyrektor Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Toruniu Łukasz Jaworski oraz Dyrektor Departamentu Spraw Społecznych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego Krystyna Żejmo-Wysocka wręczyli nagrody  Laureatom i Wyróżnionym w VI Edycji Konkursu „Potrzeby rynku pracy naszą misją” zorganizowanego przez Wojewódzki Urząd Pracy w Toruniu w partnerstwie z Urzędem Marszałkowskim Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu i  Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy pod patronatem Wojewódzkiej Rady Rynku Pracy.

Celem konkursu jest wyłonienie i promocja, spośród uczestników konkursu, tych szkół, które najpełniej realizują zadania związane z przygotowaniem uczniów do funkcjonowania na współczesnym, w szczególności regionalnym, rynku pracy.

Konkurs przeprowadzany jest wśród szkół ponadpodstawowych prowadzących kształcenie zawodowe  z województwa kujawsko-pomorskiego w dwóch kategoriach: branżowe szkoły I stopnia oraz technika.

Komisja Konkursowa oceniła nadesłane formularze zgłoszeniowe zgodnie z regulaminem VI Edycji Konkursu i regulaminem pracy Komisji Konkursowej.

Lista rankingowa:

Kategoria: Branżowe szkoły I stopnia

Laureaci:

 1. Branżowa Szkoła I stopnia w Zespole Szkół Budowlanych im. Jurija Gagarina w Bydgoszczy
 2. Branżowa Szkoła I stopnia w Zespole Szkół, Centrum Kształcenia Ustawicznego w Gronowie

Wyróżnienia:
1. Branżowa Szkoła I stopnia w Zespole Szkół Gastronomiczno–Hotelarskich im. Marii Skłodowskiej – Curie w Grudziądzu
2. Branżowa Szkoła I stopnia nr 10 w Bydgoszczy w Zespole Szkół Mechanicznych nr 1 im. Franciszka Siemiradzkiego w  Bydgoszczy
Kategoria: Technika

Laureaci:

 1. Technikum w Zespole Szkół Budowlanych im. Jurija Gagarina w Bydgoszczy
 2. Technikum w Zespole Szkół w Kowalewie Pomorskim
 3. Technikum w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Brodnicy
 4. Technikum w Zespole Szkół Gastronomiczno–Hotelarskich im. Marii Skłodowskiej-Curie w Grudziądzu
 5. Technikum nr 4 w Zespole Szkół Chemicznych im. Ignacego Łukasiewicza w Bydgoszczy

Wyróżnienia:

 1. Technikum nr 4 w Zespole Szkół Elektrycznych we Włocławku
 2. Technikum w Zespole Szkół nr 3 im. Bogdana Chełmickiego w Rypinie
 3. Technikum nr 9 w Zespole Szkół Inżynierii Środowiska w Toruniu
 4. Technikum Mechaniczne nr 10  z Oddziałami Mistrzostwa Sportowego w Zespole Szkół Mechanicznych nr 1  im. Franciszka Siemiradzkiego w  Bydgoszczy
 5. Technikum Ekonomiczne nr 6 w Zespole Szkół Ekonomiczno-Administracyjnych w Bydgoszczy
 6. Technikum w Zespole Szkół, Centrum Kształcenia Ustawicznego w Gronowie
 7. Technikum w Zespole Szkół w Nowem