Zmiana granic niektórych gmin i miast oraz nadanie niektórym miejscowościom statusu miasta

7900

Starostwo Powiatowe w Świeciu, Wydział Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami, na podstawie Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 30 lipca 2021 r. w sprawie ustalenia granic niektórych gmin i miast oraz nadanie niektórym miejscowościom statusu miasta informuje, że w dniu 1 stycznia 2022 r. została dokonana zmiana numeracji niektórych działek ewidencyjnych wchodzących w skład dotychczasowych obrębów: Wielki Konopat, Polski Konopat, Kozłowo, Sulnówko, Sulnowo i Morsk, wraz z przejściem tych działek w granice miasta Świecie.

Szczegółowy wykaz wszystkich działek podlegających zmianie zawiera załączony wykaz zmian danych ewidencyjnych.

Dodatkowo informujemy, że dotychczasowy obszar obrębu ewidencyjnego Pruszcz, stał się z dniem 1 stycznia 2022 r. obszarem miasta Pruszcz.

Załączniki

  • Morsk(rozmiar: 85 kB, data dodania: 04.01.2022)
  • Sulnowo(rozmiar: 861 kB, data dodania: 04.01.2022)
  • Sulnówko(rozmiar: 780 kB, data dodania: 04.01.2022)
  • Kozłowo(rozmiar: 477 kB, data dodania: 04.01.2022)
  • Polski Konopat(rozmiar: 436 kB, data dodania: 04.01.2022)
  • Wielki Konopat(rozmiar: 415 kB, data dodania: 04.01.2022)