Prymusi zawodu z Powiatu Świeckiego ze stypendiami

5932

350 uczniów techników oraz 150 uczniów szkół branżowych otrzyma w tym roku stypendia w ramach marszałkowskiego projektu Prymusi Zawodu Pomorza i Kujaw II. Do najlepszych trafi w tym roku łącznie blisko 1,4 mln zł.

– W Kujawsko-Pomorskiem od lat realizujemy projekty stypendialne skierowane do uczniów, którzy dobrze radzą sobie w nauce. Pieniądze w ramach programu Prymusi Zawodu Kujaw i Pomorza II trafiają zarówno do uczniów techników jak i szkół branżowych. To środki, które pomogą w kształceniu potrzebnych na rynku pracy specjalistów różnych dziedzin – mówi marszałek Piotr Całbecki.     

Projekt stypendialny Prymusi Zawodu Kujaw i Pomorza II realizujemy w oparciu o środki z Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020. W roku szkolnym 2021/2022 wsparcie trafi do 500 uczniów regionu. Wysokość stypendium wyniosła od 200 do 500 złotych miesięcznie. Środki można wykorzystać między innymi na pokrycie kosztów przygotowania do konkursów, turniejów i olimpiad, udziału w dodatkowych zajęciach, zakup komputera, specjalistycznego sprzętu, pomocy dydaktycznych i książek oraz opłacenie zakwaterowania, wyżywienia i dojazdów do szkoły.

Wśród stypendystów znaleźli się także uczniowie z terenu Powiatu Świeckiego:

  • Zespół Szkół Ponadpodstawowych w Świeciu:

Gretkowski Dawid Pawel
Jaroch Jakub
Kasperek Katarzyna
Lipowiec Krystyna
Szmelter Daniel Jacek
Wrzos Norbert Grzegorz

  • Zespół Szkół w Nowem:

Kozłowski Piotr Dawid
Pofelska Emilia
Redloch Wiktoria
Ronowski Jakub
Wojtyła Kacper

Wszystkim serdecznie gratulujemy!