Odszedł radny Powiatu Świeckiego Wiesław Bagniewski

5670

“Ja jestem zmartwychwstaniem i życiem.
Kto we Mnie wierzy, choćby i umarł, żyć będzie.”
Ewangelia wg św. Jana, rozdz. 11, wers 25-26

Z głębokim smutkiem przyjęliśmy wiadomość o śmierci Pana Wiesława Bagniewskiego

Radnego Powiatu Świeckiego w latach 2014 – 2021

Członka Komisji Rewizyjnej oraz Komisji Infrastruktury i Gospodarki

Przewodniczącego Klubu Radnych Polskiego Stronnictwa Ludowego

Rodzinie i Bliskim
składamy wyrazy współczucia i żalu.

Starosta Świecki
Barbara Studzińska

Wicestarosta Świecki
Franciszek Koszowski

Pracownicy Starostwa Powiatowego w Świeciu