Nabór wniosków w ramach „Programu wyrównywania różnic między regionami III”

6293

Ustala się dla beneficjentów pomocy z obszaru B, C, D, F Programu, termin składania kompletnych wniosków od dnia 3 stycznia 2022 roku do dnia 31 stycznia 2022 roku.

Miejscem składania wniosków:
a) dla obszarów: B, D i F jest siedziba Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Świeciu, ul. Wojska Polskiego 195A,
b) dla obszaru: C jest siedziba Powiatowego Urzędu Pracy w Świeciu, ul. Wojska Polskiego 195A.

Obszary programu:

Obszar B – likwidacja barier w urzędach, placówkach edukacyjnych lub środowiskowych domach samopomocy w zakresie umożliwienia osobom niepełnosprawnym poruszania się i komunikowania,
Obszar C – tworzenie spółdzielni socjalnych osób prawnych,
Obszar D – likwidacja barier transportowych,
Obszar F – tworzenie warsztatów terapii zajęciowej oraz przeciwdziałanie degradacji infrastruktury istniejących warsztatów terapii zajęciowej

Warunki brzegowe obowiązujące realizatorów programu w 2022r.:

  • obszar A – do 165.000,00 zł na jeden projekt dotyczący zapewnienia dostępności w wielorodzinnych budynkach mieszkalnych – część kosztów inwestycji w wielorodzinnych budynkach mieszkalnych zapewniającej dostępność do lokali zamieszkiwanych w tych budynkach przez osoby niepełnosprawne;
  • obszar B – do 150.000,00 zł na likwidację barier w urzędach, placówkach edukacyjnych lub środowiskowych domach samopomocy w zakresie umożliwienia osobom niepełnosprawnym poruszania się i komunikowania;
  • obszar C – do 34.000,00 zł na każde nowoutworzone stanowisko pracy w spółdzielni socjalnej osób prawnych, proporcjonalnie do wymiaru czasu pracy osoby niepełnosprawnej zatrudnionej na tym stanowisku;
  • obszar D – na likwidację barier transportowych do:

120.000,00 zł dla samochodów osobowych, zwanych dalej „mikrobusami”, które w wersji standardowej są samochodami 9-cio miejscowymi, specjalnie przystosowanymi do przewozu osób na wózkach inwalidzkich,

100.000,00 zł dla pozostałych samochodów osobowych, zwanych dalej „mikrobusami”, które w wersji standardowej są samochodami
9-cio miejscowymi,

300.000,00 zł dla autobusów;

  • obszar E – do 15.000,00 zł na każdą osobę niepełnosprawną, która będzie w sposób stały korzystała z rezultatów projektu, przy czym osoby niepełnosprawne muszą stanowić co najmniej 30% beneficjentów tego projektu;
  • obszar F – do 70% kosztów realizacji projektu nie więcej niż 15.000,00 zł na każde miejsce dla osoby niepełnosprawnej w warsztacie terapii zajęciowej, tworzone w wyniku realizacji programu lub do 80% kosztów realizacji projektu nie więcej niż 160 000,00 zł. na remont bądź modernizację przeciwdziałającą degradacji infrastruktury istniejącego warsztatu terapii zajęciowej;
  • w przypadku obszaru G nie ustala się wskaźników kosztów, gdyż zadania realizowane przez powiat w ramach tego obszaru są szczegółowo regulowane postanowieniami ustawowymi oraz właściwymi aktami wykonawczymi.

 

Wysokość obowiązkowego udziału własnego w ramach poszczególnych obszarów programu:
Obszar B
 – 65% w przypadku projektów dot. placówek edukacyjnych lub środowiskowych domów samopomocy, 45% w przypadku projektów dot. urzędów,
Obszar C – 50%,
Obszar D –25 % w przypadku projektów dot. placówek służących rehabilitacji, 15% w przypadku projektów dot. Warsztatów Terapii Zajęciowej,

W przypadku obszarów programu B, C, D, F projektodawca składa projekt do właściwego samorządu powiatowego, zgodnie z Zasadami dotyczącymi wyboru, dofinansowania i rozliczania projektów dotyczących obszarów B, C, D i F programu

Zasady dotyczące wyboru, dofinansowania i rozliczania projektów dotyczących obszarów B, C, D, F i G programu

Jednostka samorządu powiatowego będąca realizatorem programu składa wniosek bezpośrednio do właściwego Oddziału PFRON.

Uchwała Zarządu Nr 136/905/21 w sprawie przystąpienia do „Programu wyrównywania różnic między regionami III”

SZCZEGÓŁOWE INFORMACJE DOTYCZĄCE „PROGRAMU WYRÓWNYWANIA RÓŻNIC MIĘDZY REGIONAMI III”

PROGRAM WYRÓWNYWANIA RÓŻNIC MIĘDZY REGIONAMI III

KIERUNKI DZIAŁAŃ ORAZ WARUNKI BRZEGOWE OBOWIĄZUJĄCE REALIZATORÓW „PROGRAMU WYRÓWNYWANIA RÓŻNIC MIĘDZY REGIONAMI III”:

Kierunki działań oraz warunki brzegowe obowiązujące realizatorów „Programu wyrównywania różnic między regionami III” w 2022 r.

PROCEDURY REALIZACJI „PROGRAMU WYRÓWNYWANIA RÓŻNIC MIĘDZY REGIONAMI III”:

Procedury realizacji programu oraz załączniki (rok 2020, 2021, 2022)