Serdecznie zapraszamy na konferencję!

8059

Serdecznie zapraszamy na konferencję popularno-naukową “Kuchnia kociewska dla każdego” realizowaną w ramach działania “Kuchnia kociewska dla każdego, czyli zachowania dziedzictwa lokalnego obszaru Kociewia”.

Konferencja odbędzie się 16 grudnia 2021 r. o godz. 12:00 i będzie transmitowana tutaj.

Mamy niespodziankę dla osób, które będą z nami online: zgłoś swój udział telefonicznie (525683165) lub osobiście w biurze 301 Starostwa Powiatowego w Świeciu, a otrzymasz paczkę z tradycyjnym, kociewskim poczęstunkiem!


Operację “Kuchnia kociewska dla każdego, czyli zachowanie dziedzictwa lokalnego obszaru Kociewia” współfinansowano ze środków Unii Europejskiej w ramach działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.
Operację „Kuchnia kociewska dla każdego, czyli zachowanie dziedzictwa lokalnego obszaru Kociewia” złożono w odpowiedzi na informację o możliwości składania wniosków o przyznanie pomocy w ramach zakresu tematycznego Inicjatywy na rzecz lokalnej społeczności. Otrzymała ona wsparcie w ramach środków Lokalnej Grupy Działania „Gminy Powiatu Świeckiego” na lata 2014-2020.