Za nami trzecie warsztaty budowania marki Borów Tucholskich

7850

W gościnnych progach Folwarku Minikowo odbyły się wczoraj (9 listopada) trzecie warsztaty, podczas których przedstawiciele branży turystycznej, nadleśnictw i samorządów pracowali nad marką Borów Tucholskich.

W trakcie spotkania zastanawiano się nad turystyczną specjalizacją Borów, wpływem tej specjalizacji na oferty turystyczne oraz pozycjonowaniem marki. Niemal dwugodzinna dyskusja, która wywiązała się podczas warsztatów, po raz kolejny uświadomiła wszystkim uczestnikom jakie bogactwo doznań mogą oferować Bory Tucholskie turystom.

Podczas prac warsztatowych trzy grupy próbowały zbudować ofertę, z której w przyszłości mogliby skorzystać wszyscy odwiedzający region odbiorcy indywidualni lub zbiorowi.