III Przegląd Piosenki Jesiennej

5614

W czwartek, 4 listopada 2021 r. w Centrum Kultury “Zamek” w Nowem odbył się III Przegląd Piosenki Jesiennej, którego Powiat Świecki był współorganizatorem. Warsztaty Terapii Zajęciowej w Nowem wraz z kadrą programu mieszkań chronionych “Mój pierwszy dom” gościły Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy z Warlubia, Warsztat Terapii Zajęciowej ze Świecia i Środowiskowy Dom Samopomocy z Nowego. Każdy z gości wykonał dwa utwory o tematyce jesiennej, które zostały ocenione przez jury w składzie: Pani Dorota Kortas, Pani Eugenia Butyńska i Pan Piotr Gumkowski.

Pierwsze miejsce zajął Tomasz Całka, reprezentujący Warsztaty Terapii Zajęciowej w Świeciu.

Drugie miejsce jury przyznało Warsztatom Terapii Zajęciowej w Nowem, a trzecie Środowiskowemu Domowi Samopomocy w Nowem.

Wyróżnienia otrzymali reprezentanci mieszkań wspieranych prowadzonych przez nowską FAI oraz Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Warlubiu.

Wszystkim uczestnikom serdecznie gratulujemy!